Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Hva er aldersdiskriminering?
Del artikkelen med venner og kolleger

Britene er usikre på hva de nye bestemmelsene mot aldersdiskriminering betyr. EFA har gjort en spørreundersøkelse blant britene som deler folket i tre. 

Undersøkelsen gjorde klart at en tredjedel av folket synes det er riktig å betale folk i forhold til alderen deres. 36 % mener at man bør behandle ansatte med forskjellig alder forskjellig. Samtidig syntes 40 % det er rettferdig å ansette en person i samme aldersgruppe for å hjelpe arbeidsmiljøet.

Undersøkelsens ble gjort ved at de ansatte fikk en liste med eksempler på aldersdiskriminerende atferd og holdninger. Deretter ble de bedt om å krysse av for hva de selv anså for å være diskriminerende. 

Aldersdiskriminering generelt anses som en usaklig forskjellsbehandling av arbeidstakere på grunn av deres alder, uansett gammel eller ung.

The Employers Forum on Age (EFA) gjør klar for å tilpasse Storbritannias tilpasning til det nye EU-direktivet. Siden 2000 har EFA arbeidet sammen med Tony Blair-regjeringens Age Positive Campaign. Blant oppgavene har de arbeidet for å oppdra britiske arbeidsgivere i konsekvensene av den nye lovgivningen. 

Nye aldersholdninger i det daglige

Denne nye spørreundersøkelsen blant ansatte viser imidlertid at oppfatningene spriker når det gjelder hva de nye bestemmelsene faktisk setter forbud mot. 

- Ansatte forstår ikke at den nye loven krever helt nye holdninger til alder i arbeidslivet, mener Sam Mercer, EFA-direktør.

Mercer mener at mange anser fordeler og ulemper med alder som en del av det normale, men at man bør forandre denne typen kultur på arbeidet. For å få bukt med slike holdninger, og dermed også holde dem unna rettssalen og en eventuell rettssak, må man utfordre de ansatte over lengre tid med aldersdiskrimineringen.  

- Det som er åpenbart diskriminerende for én person, er det stikk motsatte for en annen. Den største utfordringen for arbeidsgiverne er at folk flest ikke kan bli enige om hva som er og ikke er aldersdiskriminerende, skriver EFA i en kommentar.

Holdningene spriker innenfor alle aldersgrupper. Under undersøkelsesperioden fant man at 38 % ikke kjenner til den nye lovgivningen som enkelt nok setter foten ned for aldersdiskriminering.

Aldersdiskrimineringsuka 2006 

Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til seminar om aldersdiskriming, der det vil gis informasjon og råd for å unngå diskriminering på grunn av alder. I løpet av Aldersdiskrimineringsuka ønsker man å framheve generell kunnskap og gjøre klar for en debatt om aldersdiskriminering i arbeidslivet i Norge.

Et annet av punktene uka skal prøve å lete fram svar om, er hvordan forhindre og forkjempe aldersdiskriminering.  

[Les mer i artikkel hos britiske EFA]
[Les mer i artikkel hos seniorpolitikk.no]
[Les mer i artikkel om Aldersdiskrimineringsuka 2006 hos Absentia]

e.com >online book
=position:absolute;top:

Legg til kommentar

20. mai, 2019
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?