Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ansatte må betale en del av sykelønnen
Del artikkelen med venner og kolleger

Leder for Bedriftsforbundet Tom Bolstad og tidligere AP-statsråd Matz Sandman er enige om at arbeidstakere må ta sin del av de økte utgiftene det høye sykefraværet gir. Nå får de også støtte fra en rapport fra OECD som konkluderer med det samme.

 

-            Bedriftene betaler nok som det er. Det må lønne seg å gå på jobb, sier adm. dir. Tom Bolstad i Bedriftsforbundet.

 

Han foreslår innføring av karensdager og redusert sykelønn ved kort- og langtidsfravær. Ifølge Bolstad vil dette føre til et lavere sykefravær og en bedre fordeling av sykepengeutgiftene.

 

-           De som mener at dette er usosialt, kan ikke ha sett på hvordan resten av trygdesystemet er oppbygd. Ved alle andre trygdeytelser er det egenandeler. Eksempelvis er maksutbetalingen ved arbeidsledighet 62,5 prosent av lønn. At syke som ikke er på jobb skal ha full lønn, er feilslått politikk. Det må lønne seg å gå på jobb, påpeker Bolstad.

 

Sandman-utvalget

Matz Sandman ledet det Sandman-utvalget som la frem sin modell for sykelønnsordning i 2001. Der konkluderte man med at arbeidsgiver og arbeidstaker må ta ansvar for en større andel av sykelønnen for å snu sykeværstrenden.

 

-           Da jeg leste den nye IA-avtalen som ble undertegnet, tenkte jeg: Tør de virkelig binde seg til masten for fire år fremover? De store partiene burde satt seg sammen og blir enige om en robust endring. Jeg har stor sans for LO og NHO, men det kan ikke være slik at interesseorganisasjonene styrer landet. Det må være regjering og storting, sier Sandman til Aftenposten.no.

 

Han viser til Sverige og Nederland der lignende ordninger er blitt innført med lavere sykefravær som resultat. I Norge er summen av syketrygd, attføring, uføretrygd og medisinsk rehabilitering rundt 70 milliarder kroner. Til sammenligning investeres det 7 milliarder i veier.

 

Økonomiske virkemidler en nødvendighet

Sandman har stor tro på økonomiske virkemidler for å få ned fraværet. Han støtter Bolstad, men mener egenandelen for arbeidstakerne kun bør være på korttidsfraværet.

 

-           Det kunne være en egenandel på korttidsfraværet i inntil 16 dager, for eksempel 20 prosent. Jeg vet at langtidsfraværet øker mest. Men korttidsfraværet utgjør tross alt ganske mange millioner arbeidsdager, sier Sandman

 

OECD-rapport

-           Den norske sykelønnsordningen er veldig sjenerøs sammenlignet med andre OECD-land, og regnes som en av verdens beste, konkluderer OECD i sin rapport.

 

Den gode sykelønnsordningen må ta skylden for at Norge har et sykefravær som er det dobbelte av gjennomsnittet i OECD. Det mener prosjektleder Christopher Prinz, som støtter regjeringens forslag som gir arbeidsgiverne større andel av sykelønnen.

 

<

Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?