Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeid = best integrering
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen ønsker å lovfeste en starthjelp til nyankomne innvandrere, starthjelpen skal sikre videre arbeids- og samfunnsdeltakelse. I følge regjeringen er arbeidslivet den viktigste arenaen for innvandrere til å bli en del av fellesskapet. Kommunal- og regionalminister Erna Solberg omtaler loven som historisk.

Forslaget
Forslaget til regjeringen går ut på å lovfeste en ordning for nyankomne innvandrere som kombinerer et introduksjonsprogram med en introduksjonsstønad. Introduksjonsordningen skal gi nyankomne innvandrere en effektiv og hensiktsmessig overgang til yrkeslivet eller vanlig utdanning.
I lovforslaget er det også lagt opp til et system som vrir inntektssikringen fra passiv sosialstøtte til aktive kvalifiseringstiltak. Dette vil gi kommunene et bedre redskap til å integrere nyankomne innvandrere.

-            Introduksjonsloven blir den første loven i norsk historie på området integrering av nyankomne innvandrere. Forslaget innebærer en betydelig reform i norsk integreringspolitikk  sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Omfattende program
Programmet de nyankomne innvandrerne skal igjennom er svært omfattende. Målet er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i arbeidslivet. Programmet skal være heldags og helårig og som hovedregel vare i inntil to år.

Arbeid gir sosial tilhørighet
For å raskest mulig bli en del av fellesskapet mener regjeringen arbeidslivet er den viktigste arenaen for nyankomne innvandrere. I tillegg til inntekt og økonomisk selvstendighet er arbeid viktig fordi det også gir sosial tilhørighet. Det bidrar også til å realisere egne evner og muligheter. Derfor vil regjeringen prioritere virkemidler som kan øke og tilpasse den enkeltes kompetanse for arbeidslivet. Tiltak som kan redusere barrierene for innvandreres deltakelse i arbeidslivet vil det også rettes fokus mot.

NHO positive
Næringslivets Hovedorganisasjon har lenge hevdet at innvandrere og bedrifter må settes i sentrum i integreringspolitikken. NHO mener at det er gjennom sosialt arbeidsfellesskap man lærer mest om ulikheter som kan endre tradisjonelle tenkemåter og sikre langsiktig integrering.
-           Derfor er det ekstra gledelig at regjeringen i sitt forslag til introduksjonsprogram så tydelig slår fast at arbeidslivet er den viktigste arenaen for å integrere nyankomne innvandrere, sier NHO direktør Sigrun Vågeng i en kommentar.

Viktig håndslag for IA
NHO direktøren mener også at dette er et viktig håndslag for støtte til avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.
-           Det er viktig at det raskest mulig skapes kontakt mellom nyankomne innvandrere og samfunns- og arbeidslivet. Her har arbeidslivet en viktig rolle ved å legge bedre til rette for å bruke arbeidsplassen som lærings- og integrasjonsarena, avslutter Vågeng.


Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?