Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykelønnstiltakene er klare
Del artikkelen med venner og kolleger

 

Regjeringen etterlyste flere tiltak for å få ned sykefraværet. Nå har partene i arbeidslivet levert 22 forslag som skal vurderes av Stoltenbergutvalget.

 

 

LO, YS, Unio og Akademikerne står sammen bak 18 forslag til tiltak som skal redusere fraværet. Spesielt ser de et stort potensial i å få arbeidstakere med muskel- og skjellettlidelser raskt tilbake i arbeid og foreslår flere tiltak rettet mot denne gruppen.

 

Blant annet skal en arbeidsgiver gjennomføre en arbeidsplassvurdering med sikte på aktiv tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon. Plikten utløses overfor ansatte som er sykmeldte i mer enn en måned på grunn av muskel- eller skjellettlidelser.

 

Vurderingen skal ta sikte på en aktiv tilrettelegging av arbeidsoppgaver og arbeidssituasjon.
-           Når vi vet at nesten halvparten av alt sykefravær kommer av ulike muskel- og skjelettlidelser, så har vi tro på at dette er et godt tiltak, sier leder i Unio Anders Folkestad.

 

NHO:  IA virker!

-           NHO mener IA-avtalen virker og at den er egnet til å få til varige reduksjoner i sykefraværet. Vår mål er at minst 80 prosent av de ansatte i medlemsbedriftene skal være omfattet av en IA-avtale, skriver NHO i sin innledning til forslagene.

 

De ønsker tidligere intervensjon, bedre dialog på arbeidsplassen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, samt endret oppmerksomhet fra diagnose til funksjonsevne. Det siste vil gjøre aktivitet til den beste medisin.

 

Deres forslag innebærer en delvis friskmelding etter 6 uker (i stedet for 8 uker) ved at legene da skal vurdere den sykmeldtes arbeidsevne. Dessuten ønsker man en tidligere iverksettelse av yrkesrettet attføring, allerede etter 16 uker sammenlignet med ett år i dag. Disse forslagene er i tråd med forslagene fra arbeidstakerorganisasjonene.

 

Mer bruk av gradert sykemelding

Gradert sykmelding er et viktig tiltak og må brukes mer mener arbeidstakerorganisasjonene. Ved hjelp av hyppigere oppfølging av arbeidsgiver, lege og NAV kan arbeidstakerne komme raskere tilbake i arbeid. For en god oppfølging må man tidlig sette opp en oppfølgingsplan og begrunnelse fra dialogen på arbeidsplassen for å benytte gradert sykemelding.

 

NAV må virke

NAV har som mål å individrette tiltak slik at flere med redusert funksjonsevne kommer tilbake til jobb. Dette understreker NHO er helt essensielt for at arbeidet med IA skal lykkes. I 2006 er det forventet at 40.000 personer, personer som mottar rehabiliteringspenger, yrkeshemmede eller som er på uføretrygd, kommer tilbake til ordinært arbeid.

 

I tillegg er det viktig at NAV følger opp arbeidet til arbeidslivssentrene med tanke på dialog med IA-bedriftene.

 

Sykefravær en lederoppgave


Sykelønnstiltakene er klare

06. oktober, 2006

liv.sanne@hydro.com

Som arbeidsmedisiner slutter jeg meg helt til siste avsnitt vedr. BHT. I avsnittet om gradert sykemelding, burde BHT vært nevnt, da vi vi spiller en sentral rolle i IA- arbeidet, både på organisatorisk plan og i forhold til oppfølging av sykemeldte ansatte på individplan.

Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?