Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Enighet om sykelønnen
Del artikkelen med venner og kolleger

Partene i arbeidslivet ble enige med regjeringen om en rekke tiltak som skal styrke arbeidet for å senke sykefraværet. Dermed beholder sykelønnen sin form og arbeidet med IA blir videreført.

 

- Dette har vært en god prosess der alle parter har tatt økt ansvar for å få ned sykefraværet. Å få ned sykefraværet og sikre at folk er og holder seg friske er en av våre viktigste utfordringer i arbeidslivet, sier statsminister Jens Stoltenberg.

 

Målet er at de nye tiltakene skal bringe sykefraværet ned med 2,5 prosentpoeng sammenlignet

- Jeg er glad for den løsningen vi har kommet fram til, fordi regjeringens overordnede mål var å få ned sykefraværet. For oss har dette målet, ikke virkemidlene, vært avgjørende, sier Stoltenberg.

 

Tiltakene

 

Først og fremst skal oppfølging av den sykemeldte intensiveres ved at man allerede etter 6 uker skal ha en oppfølgingsplan. I tillegg vil hovedregelen om aktivitetsplikt senest etter åtte uker opprettholdes. Videre vil man senest etter 12 uker opprette dialogmøter mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten.

 

- Det viktigste vi gjør med dette er å sørge for mye tettere oppfølging av ansatte som blir syke, både fra arbeidsgiver og lege. Slik skal vi sikre tilpasning på arbeidsplassen til den enkeltes helsesituasjon og motvirke at sykefravær ender opp i uføretrygd, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

 

Utvalget foreslår også å innføre en ordning for kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester for å få folk raskere tilbake i arbeid. Det vil settes av over 631 millioner kroner til denne ordningen.

 

Tilskuddet for praktisk tilrettelegging på arbeidsplassen økes med 150 millioner kroner. Dette tilskuddet forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten og omfatter kun IA-bedrifter.

 

De eksisterende kontroll og sanksjonsmulighetene overfor arbeidstakser, arbeidsgiver og lege skal følges opp bedre. Derfor styrkes Arbeidstilsynet og NAV. I tillegg dobles dagens tvangsmulkt overfor arbeidsgiverne.

 

IA-avtalen styrket

 

LO-leder Gerd-Liv Valla er glad for at arbeidet med IA-avtalen videreføres og mener at man nå har et bedre utgangspunkt for å tilfredstille målene.

 

- Tiltakspakken som vi nå legger fram styrker IA-avtalen som virkemiddel for redusert sykefravær og for økt inkludering, sier Valla.

 

(6.11 2006)


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?