Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


FN styrker funksjonshemmedes rettsvern
Del artikkelen med venner og kolleger

Funksjonshemmede har i FNs hovedforsamling fått sin egen konvensjon om de funksjonshemmedes rettigheter. Dette gjør at funksjonshemmede stiller likt med alle andre i forhold til menneskerettighetene.

 

Torsdag 13. desember gjorde FNs hovedforsamling det klart at man ville vedta en konvensjon som gir funksjonshemmede samme rettigheter på lik linje med personer uten funksjonshemming. Konvensjonen klargjør at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal nyte godt av de samme menneskerettighetene som andre, og staten forplikter seg til å arbeide aktivt for å gjennomføre dem.

 

- Dette er en historisk dag for funksjonshemmede over hele verden, og konvensjonen vil bidra til å styrke funksjonshemmedes rettigheter også i Norge, sier FFOs generalsekretær Liv Arum.

Norge har deltatt aktivt i arbeidet med å lage konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.


- Regjeringen følger opp ved å foreslå en egen lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Vi tar sikte på å legge fram lovforslaget i løpet av 2007, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

 

- Loven vil også inneholde krav til bedre tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, bl.a. gjennom universell utforming. Både offentlige og private virksomheter som skal betjene folk flest, må dermed tilrettelegge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha adgang på linje med andre mennesker, og ikke bli henvist til bakdører og andre spesielle løsninger, sier statsråden.

 

Forplikter statene å gjennomføre tiltak

 

Foruten ikke-diskriminering og tilgjengelighet, forplikter konvensjonen at statene gjennomfører tiltak for å sikre at funksjonshemmede kan få samme økonomiske, kulturelle, sosiale og politiske rettigheter som andre. I tillegg skal de få samme vern om integritet og rettssikkerhet.

 

Det var i går at FNs generalforsamling kom fram til en egen konvensjon for funksjonshemmede, selv om arbeidet med den i alt har tatt fire år. Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har deltatt i prosessen. Ifølge FN lever 650 millioner mennesker med en eller annen funksjonshemming.

 

Selvfølgelighet at Regjeringen ratifiserer

 

- Denne konvensjonen må også få konsekvenser for norsk lovgivning. Vi er kjent med at Regjeringen nå er i full gang med å utarbeide en Antidiskrimineringslov for funksjonshemmede. Den vil bli lagt fram høsten 2007. FFO forutsetter at en slik lov vil forby diskriminering på alle viktig samfunnsområder, blant annet tilgang til bygg, transportmidler og IKT, sier Arum.

 

Fra 30. mars neste år vil det bli åpnet for signering og ratifikasjon av konvensjonen.

 

- FFO tar det som en selvfølge at den norske Regjering ratifiserer konvensjonen, og at så mange som mulig av de andre 191 medlemslandene i FN gjør det samme, mener Liv Arum.

 

[Les mer i pressemelding hos Arbeids- og Inkluderingsdepartementet]
[Les mer i artikkel hos Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon]

oks.com >books
x;> (14.12 2006)

Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?