Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kommunikasjon
Del artikkelen med venner og kolleger

Innledningsvis kan vi slå fast at kommunikasjon omfattes og berøres av mange
begreper og elementer innenfor koordinering og styring av organisasjoner.

Koordinering og styring er nøkkelaktiviteter for å utnytte organisasjoners
ressurser optimalt, og omhandles ikke bare i forhold til produktivitet og
effektivitet, men også i høyeste grad kvaliteten i mellommenneskelig
samhandling og enkeltindividets trivsel og velvære i arbeidslivet.

Innenfor humanistisk psykologi betrakter man menneskene som kreative,
intellektuelle  og ansvarlige, og erkjenner at kommunikasjon har en
følelsesmessig dimensjon.
Disse grunnleggende prinsippene, sammen med den vekt som legges på læring
via erfaring, er utgangspunkt for et vidt spekter av metoder for opplæring i
mellommenneskelige ferdigheter.

Den kjente ledelsesforskeren Henry Mintzberg hevder, ut fra sin forskning,
at ledere faktisk bruker så mye som opptil 80 % av sin arbeidstid til
skriftlig og muntlig kommunikasjon.

Gjennom kommunikasjon  utvikler vi enkeltpersoner og  organisasjoner. Alle
mennesker har alltid et ønske om å bli forstått, akseptert og bekreftet. Vi
har behov for å bli sett av andre og for at de liker det de ser. Det er
heller ikke tvil om at gjennom andre lærer vi oss selv å kjenne, og gjennom
oss selv kan vi forstå andre.

Aktiv oppmerksomhet og et kontinuerlig arbeid for å sikre organisasjonens
samlede kommunikasjonskvalitet kan, etter alt å dømme, gi betydelige
gevinster både for den enkeltes velvære og utfoldelse, og for
organisasjonens effektivitet.
 


Legg til kommentar

25. februar, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?