Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Staten vil ansette flere innvandrere
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen har bestemt at statlige virksomheter skal øke rekrutteringen av personer med innvandrerbakgrunn. Samtidig har Sandefjord kommune fått en bot pålydende 80.000,- for å ha Magid ansatt – uten gyldig arbeidstillatelse.

 

Alle departementer, underliggende etater og virksomheter, samt helseforetakene, skal rapportere på mål og resultater for rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) står klar med råd og veiledning, i tillegg til at de kan hjelpe til med å kartlegge de ansattes bakgrunn.

 

- Økt rekruttering av innvandrere er et av målene i regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering som ble lagt frem i statsbudsjettet for 2007. Ett av tiltakene er at de statlige virksomhetene skal sette mål og utarbeide planer for økt rekruttering av innvandrere, sier Jon Harald Halvorsen, rådgiver i IMDi til direktoratets hjemmeside.

 

Pålagt å rapportere, frivillig for ansatte å svare

 

AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) har laget skjemaer klare for å kunne kartlegge de ansattes innvandrerbakgrunn, det er dette skjemaet man nå finner tilgjengelig på IMDis hjemmesider.

 

- Virksomhetene er pålagt å rapportere, men det er frivillig for de ansatte å svare på spørsmål om egen bakgrunn. Undersøkelsen skal være anonym, understreker Halvorsen overfor IMDi. Virksomhetene velger selv hvordan kartleggingen skal foregå, for store virksomheter kan det for eksempel være aktuelt å utarbeide en elektronisk undersøkelse.

 

- Spørsmål som stilles skal avklare om den ansatte har innvandrerbakgrunn. Vi følger Statistisk sentralbyrås definisjon. Det vil si at personer med innvandrerbakgrunn er personer som har foreldre som begge er født i utlandet, sier Halvorsen.

 

Imidlertid kan det være lurt å forholdene rundt hvorvidt personen har gyldig arbeidstillatelse.

 

Sabah Magid flyktet til Norge i juli 2002.

 

- På lik linje med andre kurdere fra Irak fikk Sabah innvilget en midlertidig arbeids- og oppholdstillatelse i påvente av behandling av søknaden om asyl, eller en forbedring av situasjonen i Irak. Han hadde med andre ord papirene i orden da han ble ansatt i kommunen, understreker Fagforbundsleder Eddie Whyte i Sandefjord overfor Sandefjords Blad.

 

Søknaden om permanent opphold ble avslått, men Sabah anket, og fortsatte i jobben mens han ventet på et svar på sin anke.

 

- Ingen klar over at dette var lovstridig

 

- Det viste seg i ettertid at dette var i strid med loven – noe verken kommunen som arbeidsgiver, Fagforbundet eller Magid selv var klar over, sier Eddie Whyte. Det er usikkert om kommunen kommer til å vedta boten eller ei. For ordfører Bjørn Ole Gleditsch og rådmann Gisle Dahn virker boten noe høy.

 

Magid anses som en godt integrert person

 

– Hele denne saken er tragisk, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch til Sandefjord Blad.

 

- Sabah Magid er et menneske som over lengre tid har bodd i Norge, og blitt integrert på en forbilledlig måte. Det er slik vi ønsker at innvandrere blir integrert. Han har en kompetanse som vi har bruk for, og han har gjort seg positivt bemerket også i nærmiljøet. I tillegg har han tatt relevant tilleggsutdannelse, sier ordføreren.

  (15.1 2007)


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?