Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Antall uføremottakere øker
Del artikkelen med venner og kolleger

Ved utgangen av 2006 var det 8 127 flere uføremottakere enn utgangen av 2005. Tallene nå var hele 327 818 personer. Nye mottakere finner man spesielt innen undervisning og helse- og sosialtjenesten.

 

- Dette er de samme næringer som har høyt sykefravær. Arbeidsgiverne må følge opp sitt ansvar. Her er det viktig med tett oppfølging og tilrettelegging, slik at vi unngår utstøting fra arbeidslivet, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til NAV.

 

I løpet av 2006 økte antallet som mottar slike tjenester med 2,5 %. Heldigvis ser man en utjevning av den økende trenden som har vedvart de siste årene. Fra 2004 til 2005 var økningen på 2,8 %, mens det året før der igjen, var 3,2 prosents økning.

 

Siden ordningen med tidsbegrenset økning ble innført i januar 2004, har det vært en konstant økning. Nye mottakere av tidsbegrenset uførestønad i 2006 utgjorde 13 599 personer (42 %) av totalt 32 347 nye mottakere av uføreytelser.

 

- Vi ser en dreining fra varig uførepensjon til tidsbegrenset uførestønad. Hensikten med innføring av tidsbegrenset uførestønad er å holde fokus på mulighetene for å komme i arbeid og samtidig forebygge utstøting fra arbeidslivet og varig uførhet, sier direktør Saglie. 

 

Økning i antall kvinner

 

Man har sett sterkest økning blant de som jobber i undervisning og helse- og sosialtjenester. Det er et av punktene som kan forklare hvorfor det har vært en ekstra stor økning i antall kvinner som nå mottar uføreytelser.

 

- Arbeidet innen disse yrkene kan være slitsomme både psykisk og fysisk. Det er derfor viktig med tett oppfølging og tilrettelegging på arbeidsplassen. Følger arbeidsgiver opp sitt ansvar, vil det gi flere mulighet til for å komme tilbake i arbeid etter sykdom, og vi unngår utstøting fra arbeidslivet, sier Saglie.

 

Det var fra 2005 til 2006 økt fra 1 782 nye mottakere til 2 026 nye mottakere som jobbet i yrkesgruppen undervisning. I 2006 var hele 1 392 av 2 026 nye mottakere, kvinner. For helse- og sosialtjenesten var det 7 175 nye mottakere i 2005, mens det i 2006 har økt til 7 576 personer. Ut av dette, fant man at 82 % av denne gruppen var kvinner.

 

Antallet kvinner i det hele tatt i denne statistikken har økt fra 2005 til 2006. For antall kvinner som mottok uføretjenester, var det en økning på 3,7 %, mens det hos menn var 0,9 % økning.

 

AID glad for positiv utvikling

 

– Det er et mål for regjeringen å redusere veksten i antall personer som mottar uføreytelser. Vi har nå en positiv utvikling i den relative veksten på uføreområdet. Det bekrefter tallene som Arbeids- og velferdsdirektoratet offentliggjorde i dag, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

 

- Det er i dag stor etterspørsel etter arbeidskraft. Da er det særlig urovekkende at så mange unge faller ut av arbeidslivet over på uføreytelser, sier Saglie.

 

Arbeids- og velferdsetaten disponerer ulike ordninger som kan tas i bruk i arbeidet med å bidra til at personer med nedsatt funksjonsevne kan bli værende i arbeid eller komme tilbake. Yrkesrettet attføring er den mest sentrale ordningen.

 

– Det må skapes trygghet for den som vil prøve seg i arbeidslivet. Og det må lønne seg for hver enkelt. For samfunnet er det også en stor gevinst å hente i at en person blir aktiv bidragsyter i stedet for passiv mottaker av stønader. Samtidig må vi sørge for at den som ikke har mulighet til å arbeide, har gode ordninger og mulighet til et aktivt og verdig liv, sier Tor Saglie.

(1.2 2007)


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?