Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kunnskapsdepartementet skuffer FFO
Del artikkelen med venner og kolleger

FFO er skuffet over at funksjonshemmede igjen er fullstendig utelatt i en Stortingsmelding, og ber om en tilretteleggingsplan fra Stortinget. LO og NHO har laget en perm med råd og veiledning i forhold til funksjonshemmede i jobb.

 

Funksjonshemmedes Fellesforbund (FFO) har i flere år krevd en tilretteleggingsplan uten at noe har skjedd. Stortinget ba i 2003 Regjeringen om at Kvalitetsreformen i høyere utdanning skulle sikre kvalitet og tilgjengelighet for funksjonshemmede studenter. Til nå har fokuset hos departementet vært på tilgjengeligheten, men FFO mener det ikke er nok.

 

- FFO ber nå Stortinget om å forslå en plan og en særskilt bevilgning for hvordan barrierer skal fjernes og mangelfull tilrettelegging reduseres, slik at studenter med funksjonshemning og kronisk sykdom får bedre muligheter til å gjennomføre en høyere utdanning, sier generalsekretær Liv Arum i FFO i en pressemelding.

 

- Studenter med funksjonshemning opplever vansker i forhold til forsinkelser i tilrettelegging av studielitteratur, lite bruk av alternative eksamens- og evalueringsformer, vansker med å benytte e-læringsverktøy og uklare regler for tilrettelegging av studier i utlandet og praksisplasser. Dessuten har reformen gjennom hyppige eksamener, flere innleveringer og deltakelse i obligatoriske grupper, ført til et behov for smidig og rask bistand til studenter med funksjonshemninger, sier Arum.

 

Høy utdanning viktigere for funksjonshemmede

 

Hun legger til at høy utdanning i mange tilfeller er viktigere for funksjonshemmede enn for en vanlig student, i forhold til slagkraft på arbeidsmarkedet. Derfor er det enda merkeligere at en Stortingsmelding som handler om sosial utjevning i utdanning utelater denne gruppen.

 

En annen viktig sak i høringen var utdanningsfinansieringen, som FFO har vært opptatt av i en årrekke og som heller ikke blir omtalt i den nye meldingen.

 

- Det å ta studier på lånekassen er nærmest en risikosport for unge funksjonshemmede på grunn av lånekassens elendige definisjon av funksjonshemmede, diskriminerende regler for avskrivning av lån ved sykdom og vansker med å ta studier på deltid, samt kravet om å ta studiene på normert tid, sier Stine Strømsø Larsen, nestleder i FFOU.

Funksjonshemmede ut i arbeid

 

LO og NHO har laget en perm med råd og veiledninger til bedrifter som ikke ønsker å miste funksjonshemmede arbeidende, men heller ønsker å legge til rette for å beholde dem.

 

Permen går under navnet: LO og NHO; ”Funksjonshemmet i arbeid – hvordan finne løsninger i bedrift”, og er en perm med råd og veiledning til ledere og tillitsvalgte.

 

Hovedtema i permen:

 

- Råd og veiledning til bedrifter som ser mulighetene for medarbeidere med redusert funksjonsevne og som ønsker å legge til rette for at flere funksjonshemmede kan komme i jobb.
- Lederes ansvar for å legge til rette for funksjonshemmede medarbeidere.
- Tillitsvalgte, verneombud og medarbeideres rett og ansvar for medvirkning.
- Myndighetenes ansvar og virkemidler.

[Les mer i artikkel hos FFO]

[Les mer i artikkel hos LO]

oks.com >books
oks.com >booksoks.com >books (19.2 2007)

Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?