Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykefraværs-reduserende tiltak iverksettes
Del artikkelen med venner og kolleger

Nye sykefraværsregler i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven gjør at det er lettere å se ansvarsfordelingen, og vil gi en tettere, raskere og mer forpliktende dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

 

– Med økte ressurser vil Arbeidstilsynet fra i dag forsterke innsatsen med veiledning og tilsyn for å hindre at forhold ved arbeidet eller arbeidsplassen forårsaker sykdom eller skade. Vi vil øke antall tilsyn med sykefravær som hovedtema, og vi vil skjerpe vårt fokus på forebyggende arbeid, sier direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen på tilsynets nettside.

 

Kort sagt vil endringene for arbeidsgiver gjøre at de får større forpliktelser nå det gjelder tilrettelegging og oppfølging av den sykemeldte. For arbeidstaker innebærer endringene en større medvirkningsplikt.

 

Stiller krav til arbeidsgiver og taker

 

Det er lovfestet at arbeidstaker og arbeidsgiver skal ha dialogmøter. Her stilles det spesielle krav:

 

- Arbeidsgiver skal ta initiativet til å lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker. Planen skal beskrive hva som skal til for at den sykmeldte kan være helt eller delvis i arbeid, og den skal være ferdig senest etter 6 ukers sykmelding. Tidligere var fristen 8 uker.

 

- Hvis arbeidstakeren har vært sykmeldt på full tid i 12 uker, skal arbeidsgiver innkalle til et dialogmøte. Hvis arbeidstaker ønsker det, skal legen/sykmelder delta. Finnes det bedriftshelsetjeneste, skal den delta. Målet med møtet er å finne løsninger i virksomheten som kan hjelpe den sykmeldte tilbake til arbeid.

 

- Hvis sykmeldingen forlenges, skal NAV-kontoret innkalle til et nytt dialogmøte etter senest 6 måneder. Både arbeidstaker og arbeidsgiver er pliktig til å delta, og legen og annet helsepersonell skal delta hvis det er hensiktsmessig.

 

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen håper at endringene kan hjelpe til både å forebygge ytterligere sykefravær, samtidig som det skal hjelpe til med å følge opp den sykemeldte.


– Formålet er å gi et klart signal om at virksomhetene, arbeidstakerne selv og sykmelder må ta et større ansvar for å forebygge sykefravær og følge opp sykmeldte, sier han i en pressemelding.

 

50 mill kr for å få arbeidet i gang

 

Arbeidstilsynets tilsynsfunksjon og Arbeids- og velferdsetatens oppfølgings- og kontrollfunksjon har fått bevilget 50 millioner kroner fra 2007, dette for å få arbeidet i gang.

 

Håpet er at lovendringene skal kunne bidra til å forebygge og redusere sykefraværet. Det vil også si en haug hard jobbing, og utfordringer for både arbeidsgiverne, arbeidstakerne, legene og myndighetene.


– Dette vil bli krevende i en overgangsperiode, men jeg legger til grunn at alle bidrar til å gjøre de nye virkemidlene effektive og få dette arbeidet i gang så fort som mulig, sier statsråd Hanssen. 

 

- Ofte er det mulig å være helt eller delvis i arbeid når det oppstår helseproblemer, hvis arbeidet blir tilrettelagt. Derfor er det viktig å komme tidligst mulig i gang med å finne løsninger som hindrer unødig langvarig sykefravær, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til NAV.  (1.3 2007)


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?