Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ingen hindring
Del artikkelen med venner og kolleger

År 2003 er det europeiske året for funksjonshemmede.  I Norge blir det markert med slagordet ”Ingen hindring”.   Man vil fokusere på rettigheter og ikke-diskriminering.   Men, en undersøkelse gjort av Statistisk Sentralbyrå viser at selv om funkjsonshemmede ønsker seg jobb, er det veldig få som får en. 

80 prosent av befolkningen mellom 16 og 67 år har fast jobb å gå til. Blant funksjonshemmede er andelen betydelig lavere.  Tall fra Statistisk Sentralbyrå(SSB) viser at under halvparten (47 prosent) har arbeid.  Undersøkelsen viser også at funksjonshemmede arbeider mer i deltid.  41 prosent av de funksjonshemmede som er i arbeid, jobber deltid.  De samme tallene for sysselsatte totalt er 26 prosent.

Kampanjens mål: INGEN HINDRING
-           Ingen hindring skal bidra til et samfunn der funksjonshemmede er og oppfattes som borgere med like rettigheter og muligheter som alle andre. Kampanjen skal medføre at diskriminerende samfunnsskapte hindringer fjernes, sa sosialminister Ingjerd Schou under den offisielle åpningen av kampanjen.

Det er sosial- og helsedirektoratet som har fått i oppdrag å gjennomføre kampanjen.  Kampanjen vil fokusere på å fjerne hindringer og innformere om funksjonshemmedes stilling i samfunnet.  Med ”Det europeiske året for funksjonshemmede” som startspunkt, vil kampanjen vare i 3 år, fram til 2005. 
Innformasjonskampanjens mål er å ”øke kunnskapen hos nøkkelgrupper om hvordan diskriminerende samfunnsskapte hindringer for funksjonshemmede kan fjernes".  Områder med spesiell fokus på er universell utforming, utdanning og arbeid.

Universell utforming
Produkter som kan brukes av alle mennesker er universelt utformet.  Man ønsker at bygninger, kommunikasjonsmidler og omgivelser utformes slik at mennesker kan benytte seg av dem uansett ferdigheter. 
Økt tilgjengelighet og like muligheter er nøkkeltemaer i en slik utforming.
-           Ved å utforme samfunnet bedre, vil flere kunne delta på lik linje. Dette kalles gjerne universell utforming, forklarte sosialministeren under åpningen.

Arbeid
I undesøkelsen gjort av SSB, sier 63 prosent av de funksjonshemmede som er i arbeid, at funksjonshemmingen begrenser hva de kan gjøre på jobben.  Over halvparten oppgir også at arbeidstiden begrenses av funksjonshemmingen.  10 prosent sier de har problemer med å komme seg til og fra arbeid.
          Vi har ikke råd til at folk med gode kvalifikasjoner, evner og arbeidslyst ikke utnytter sin arbeidskraft. Arbeid er inngangsporten til samfunnsmessig deltakelse, sosialt nettverk og personlig utfoldelse. En funksjonshemning skal ikke hindre folk i å leve et fullverdig liv, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman.

 

[Les mer på Sosial- og helsedirektoratets sider for kampanjen]

a>
s

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?