Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Yrkeshemmede i jobb øker
Del artikkelen med venner og kolleger

20 000 yrkeshemmede har i 2006 fått jobb, 9000 flere enn i 2002. En gledelig utvikling, mener arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.

 

Antall yrkeshemmede som har fått jobb har økt fra 11 000 i 2002 til 20 000 i 2006.

 

- Dette er en gledelig utvikling, sier Saglie til NAV.

 

- Og det er særlig gledelig at vi faktisk har sett en liten nedgang i antall yrkeshemmede det siste året, fortsetter han.

 

En av grunnene til at flere yrkeshemmede nå kommer i jobb, er den høye etterspørselen etter arbeidskraft. Dette gjør at også folk som er i ytterkanten av arbeidsmarkedet, får seg jobb. Yrkesrettet attføring for yrkeshemmede arbeidssøkere har vært et viktig virkemiddel for å øke yrkesaktiviteten.

 

45 % kommer i jobb etter attføring

 

Heldigvis har prosenten yrkeshemmede som har fått jobb etter endt attføring, økt de siste årene. Dette til tross for at det var en nedgang fra 2002 til 2003. Andelen yrkeshemmede som fikk jobb etter endt attføring i 2006 var 45 %.

 

Takket være regelverksendringer på sykepenge-, rehabiliteringspenge- og uføreområdet, har det de siste 8 årene vært en sterk økning i antall registrerte yrkeshemmede. Fra det gjennomsnittlig var 57 400 yrkeshemmede i 1999, til gjennomsnittlig 89 500 i 2006. Regelverksendringenes hensikt er å få flere over på yrkesrettet attføring. På den måten blir veien tilbake til jobb kortere.

 

Den store økningen i antall yrkeshemmede de senere årene har også ført til at det nå er sterk vekst i antall personer som kommer tilbake i jobb. Både endringer i konjunkturene og regelverksendringer har altså påvirket antall yrkeshemmede som går til jobb etter avsluttet attføring.

 

[Les mer i artikkel hos NAV]


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?