Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Asylmottak med norskopplæring
Del artikkelen med venner og kolleger

Norskopplæring av asylsøkere ved asylmottak ble gjeninnført 1. september, akkurat som påtenkt i Soria-Moria-erklæringen.

 

- Et av formålene med gjennomføringen er at opplæringen skal føre til bedre integrering for de asylsøkerne som senere får lov til å bli. De som får bli, vil raskere enn i dag kunne delta i arbeids- og samfunnslivet. Ikke alle asylsøkere vil få bli, men vil måtte reise tilbake til hjemlandet. Regjeringen mener likevel at det er positivt at de har deltatt i norskopplæring. Det er viktig at asylsøkerne lærer norsk slik at de kan kommunisere i dagligdagse situasjoner på asylmottaket og i lokalmiljøet rundt mottaket, sier statssekretær Libe Rieber-Mohn i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) i en pressemelding.

 

Ansvarlig for å organisere opplegget er de forskjellige kommunene hvor asylmottakene er. Per 1. september er det cirka 3 000 asylsøkere som kan få tilbud om norskopplæring i nærmere 60 kommuner ifølge Nasjonalt introduksjonsregister.

 

Koster Regjeringen 47 millioner kr

 

Personer som er over 16 år som bor i ordinære asylmottak, skal kunne få inntil 250 timer opplæring i norsk. Opplæringa avsluttes ved endelig avslag på asylsøknaden. For 2007 har regjeringen satt av ca 47 millioner kroner til dette tiltaket, som er en del av regjeringens handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Handlingsplanen ble lagt fram høsten 2006.

 

- Norskopplæringen vil derfor være en meningsfull aktivitet som også bidrar til å bedre de psykososiale forholdene i mottakene, sier Rieber-Mohn videre.

 

Å gå gjennom opplæringen kan også ha en heldig innvirkning på oppholdet i mottak og være et første ledd i integreringen av de asylsøkere som senere blir innvilget opphold i landet.

 

Går ikke utover rettighetene i introduksjonsloven

 

Personer som innvilges oppholds- eller arbeidstillatelse etter asylsøknad, blir omfattet av introduksjonslovens regler om opplæring i norsk og samfunnskunnskap og introduksjonsprogram. Den norskopplæring søkerne får mens de venter på et positivt vedtak, vil komme i tillegg til den norskopplæring man har rett på etter introduksjonsloven.

 

[Les mer i artikkel hos Arbeids- og Inkluderingsdepartementet]

[Les mer i artikkel hos IMDI.no]

e.com >online book
x;>online book=

Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?