Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Redusert sykefravær
Del artikkelen med venner og kolleger

Det totale sykefraværet gikk ned fra 6,6 til 6,5 % fra 2006 til 2007. Urovekkende at fraværetøker hos de yngre, mener Tor Saglie i NAV.

 

Det legemeldte sykefraværet gikk ned fra 5,8 til 5,7 %, mens det egenmeldte holdt seg uendret med 0,8 %. Det er snakk om små endringer – i prosent gikk fraværet for menn ned med 3,9 %, mens det for kvinner gikk ned med 1,5 %.

 

Statistisk Sentralbyrå skriver at de ved sist måling fant at 13 av fylkene hadde nedgang i sykefraværet fra 2. kvartal 2006 til 2. kvartal 2007. Sterkest nedgang hadde Sogn og Fjordane med 5,2 %, fulgt av Hedmark som gikk ned med 5,1 %. I seks andre fylker var sykefraværet omtrent uendret.

 

Nivået på sykefraværet var høyest i Finnmark med 8,9 %. Rogaland lå lavest med 5,1 %.

 

Sykefraværet gikk ikke ned blant de yngste

 

- Utviklingen er den samme nå som ved forrige måling og forhåpentligvis vil vi kunne se en ytterligere bedring framover som følge at det nå stilles økt krav til aktivitet tidlig i sykemeldingstiden, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie til NAV.

 

- Vi har nå hatt to kvartaler med nedgang i sykefraværet. Det er positivt, men det er fortsatt langt igjen til målet om 20 % reduksjon i sykefraværet. Jeg har imidlertid stor tro på at ny sykmeldingspraksis og nye virkemidler vil kunne bidra til ytterligere reduksjon, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

 

I forhold til alder, var det den yngste aldersgruppen på 16-24 år som ikke gikk ned i sykefraværet. I alle andre aldersgrupper falt sykefraværet. Av de største aldersgruppene hadde 55-59-åringene sterkest nedgang med 5,8 % og 60-64-åringene med 4,9 %. Det er spesielt i IA-bedrifter at sykefraværet blant ansatte over 60 år har gått ned. I aldersgruppen 65-69 år gikk fraværet ned med 10 % i IA-virksomheter og 2,9 % for virksomheter som ikke er under IA-avtalen.

 

- Dette kan tyde på at flere IA-virksomheter tar bedre vare på seniormedarbeiderne sine. Det er positivt at sykefraværet går ned samtidig med at flere eldre jobber, sier Saglie.

 

- Det er spesielt gledelig å registrere en nedgang i sykefraværet blant ansatte over 60 år i IA-virksomheter. I aldersgruppen 65-69 år går sykefraværet ned med 10 %, sier statsråd Hanssen.

 

Økt fravær blant unge

 

- At de jobber godt med seniorpolitikken, gir nå resultater. Jeg tror vi nå går inn i en fase da vi vil se fortsatt nedgang i sykefraværet. Men det er bekymringsfullt at flere unge er sykemeldt. Vi må gå bak tallene og analysere hva dette kommer av. Det kan være alt fra økt stress i jobben, til forhold som ikke er arbeidsrelatert, sier Sundnes.

 

Blant kvinner over 45 år finner vi nedgang i sykefraværet, men det er i gruppen yngre kvinner har fraværet økt. Aller mest merkes dette i gruppen kvinner i alderen 16-19 og 20-24 år hvor økningen var på henholdsvis 5,4 og 3,2 %. Når det gjelder menn har alle aldersgrupper hatt nedgang i fraværet, med unntak av aldersgruppen 20-24 år hvor sykefraværet faktisk har økt med 2,4 %.

 

- Det er urovekkende at yngre arbeidstakere er mer sykemeldt enn før, sier Saglie.

 

IA-virkemidlene forbedres

 

Det er gjennom IA-avtalen gjort klart for å ta i bruk nye virkemidler. Organisasjonene forventer og har tro på at den positive utviklingen med redusert fravær vil fortsette ved at virkemidlene blir så enkelt tilgjengelige at IA-vikrsomhetene tar dem i bruk.

(24.9 2007)


Legg til kommentar

20. mars, 2019
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?