Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Kombinasjonen AFP og jobb sikrer kompetanse
Del artikkelen med venner og kolleger

NAVs siste beregninger viser tegn til at flere pensjonister skaffer seg en kombinasjon av AFP og jobb. - Bedre enn å ta ut full AFP, mener Saglie.

 

- Endringer i befolkningen bidrar til flere AFP-pensjonister. Det er derfor viktig at flest mulig står i fullt arbeid lenger eller kombinerer arbeid og pensjon fremfor å ta ut full AFP, mener arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie overfor NAVs egne nettsider.

 

10 650 nye AFPere

 

I løpet av de første ni månedene av 2007, var det 10 650 nye personer som fikk AFP, noe som utgjorde en nedgang i nye pensjonister på 1,8 % i forhold til den samme perioden året før. Fra 2005 til 2006 var økningen 17,6 %.

 

Antall personer som fikk AFP i september 2007 var så mange som 19,4 % av befolkningen i AFP-alder.

 

Blant de nye pensjonistene de ni første månedene av 2007 var 65,5 % 62 år ved overgang til AFP. Det var omtrent samme andel som for tilsvarende periode i 2006 (65,6 %).

 

AFP og jobb i sterk vekst

 

- Med det stramme arbeidsmarkedet vi har nå er det viktig at norske bedrifter bevarer kompetanse gjennom at stadig flere velger å kombinere AFP og jobb, sier Saglie.

 

Andelen av nye mottakere av avtalefestet pensjon (AFP) som fortsetter i arbeid har vært økende for begge kjønn og både i offentlig og privat sektor de siste årene. Dette er en tendens som har vedvart siden 2005.

 

21 % menn tok ut ”gradert” pensjon, og i offentlig sektor er det hele 32,3 % som kombinerer arbeid og pensjon. Enda flere kvinner kombinerer arbeid og pensjon; 22 % i privat og 26,8 % i offentlig sektor kombinerer arbeid og pensjon.

 

- Det er en positiv utvikling at flere velger å jobbe ved siden av AFP, og i tråd med NAVs mål om å holde flere i arbeid lenger, avslutter Saglie.

 

[Les mer i artikkel hos NAV]

tyle=

Legg til kommentar

05. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?