Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Regelhjelp.no til 55 bransjer
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidet med å inkludere alle bransjer er nå ferdig, og med 5 nye bransjer kan ansatte, arbeidsgiverer og HMS-ansvarlige i 55 bransjer finne lettere frem i sitt regelverk på Regelhjelp.no.
 
De nye bransjene som får regelhjelp er
Regelhjelp.no dekker krav til arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern, el-sikkerhet, dyrevern, forurensning, industrivern, internkontroll, mattrygghet, plantehelse, produkter og forbrukertjenester.
 
Etatene bak nettstedet er:
  • Arbeidstilsynet
  • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  • Mattilsynet
  • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
  • Statens forurensningstilsyn
Nettstedet er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Bransjeorganisasjoner, departementene og de fem statlige etatene som står bak nettstedet feirer at Regelhjelp.no er ferdig utbygd.
 
- Det er ikke lett å finne frem i for den enkelte virksomhet. Gjennom Regelhjelp.no gir vi en god hjelp for å finne frem i de sentrale elementer i vårt regelverk som virksomhetene må kjenne til. Det har vært arbeidskrevende å få dette til innenfor de frister som ble satt, men det har vært en lærerik prosess og vi har stor tro på at dette vil være til hjelp og nytte, sier Kari Bryhni i Mattilsynet.
 
En verdifull ressurs for mange
 
Allerede besøker 500 brukere nettsiden daglig og over 2 700 abonnerer på nyhetsbrevet for sin bransje. Nå da arbeidet med å samle og prioritere alle krav er på plass for de fem etatene i prosjektet, ser man på muligheten for også å inkludere regelverksinformasjon fra Statens strålevern, Sosial- og helsedirektoratet og Nærings- og handelsdepartementet.
 
Dessuten ønsker man en samordning med Altinn.no for å gjøre tjenesten enda mer tilgjengelig.
 
Prioriterer kravene for deg
 
 
De fem etatene bak nettstedet har prioritert kravene. De viktigste kravene er de kravene etatene prioriterer å føre tilsyn med. For hver bransje finner du også lenker til oversikter over andre krav som gjelder for bransjen, og du kan abonnere på nyheter som gjelder din bransje.
 
a>
href=http://bookmarksme.com >online book (21.11 2007)

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?