Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Sykemeldte raskere tilbake med informasjonskampanje
Del artikkelen med venner og kolleger

9 400 sykmeldte fikk i løpet av fjoråret hjelp gjennom "Raskere tilbake". I år trappes behandlingstilbudet opp, nylig startet en informasjonskampanje om ordningen.
 
Målet med kampanjen er at flere sykemeldte arbeidstakere får tilbud om raskere behandling.
-           For å oppnå dette, er det viktig at arbeidstakerne kjenner til tilbudet i "Raskere tilbake", sier  og direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet.
 
Sammen lanserte de i går kampanjen som skal gi både arbeidsgivere og arbeidstakere informasjon om ordningen via dagspresse, ukepresse, fagpresse og på internett. I tillegg vil det finnes informasjonsmateriell og plakater på alle landets apotek, fastlegekontor og NAV-kontor.
 
"Raskere tilbake" er en oppfølging av Sykefraværsutvalget (Stoltenberg-utvalget), og gir sykmeldte arbeidstakere mulighet til raskere tilbud innenfor spesialisthelsetjenesten via fastlegen, eller raskere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering gjennom NAV.
I 2007 ble det bevilget 604 millioner kroner til ordningen, og i år trappes beløpet opp til 742 millioner. I fjor ble behandlingsomfanget gjennom "Raskere tilbake" mer enn tredoblet i løpet av årets siste kvartal.
 
Det er først og fremst sykmeldte med muskel- og skjelettlidelser som har fått et tilbud om tjenester innenfor spesialisthelsetjenesten. Vanlige årsaker er problemer med nakke, skulder, rygg og kne. Det er også utviklet behandlingstilbud innenfor bl.a. nervesystem, kretsløp, åndedrett og psykisk helse. NAVs tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering omfatter blant annet opptrening, arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving og opplæring.
 
Fakta om sykefravær i Norge;
  • Hver dag er ca 120 000 arbeidstakere sykmeldt, mens bortimot 65 000 er på attføring og over 45 000 er på rehabilitering.
  • Det legemeldte sykefraværet er på seks prosent av arbeidsstyrken.
  • Staten betaler årlig ut nærmere 30 milliarder kroner i sykepenger. I tillegg kommer arbeidsgivers kostnader knyttet til de første 16 kalenderdagene.

[Les mer hos nav.no]


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?