Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Levekårsundersøkelsen: flere innvandrere bor bedre
Del artikkelen med venner og kolleger

SSB har dokumentert innvandreres levekår, og kommet fram til at de i snitt har dårligere levekår enn resten av befolkningen. Men samtidig er det flere som eier egen bolig.

 

Og ikke så mange som bor i blokk. I tillegg har andelen leietakere gått ned. Mange bor i enebolig eller har egen bolig, og dette er tall som har økt siden 1996. Graden av trangboddhet har også sunket, men fortsatt er det slik at standarden på boligene er noe lavere enn gjennomsnittet i befolkningen.

 

Undersøkelsen Statistisk Sentralbyrå har gjort, kartla levekår blant innvandrere og etterkommere med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina, Serbia-Montenegro, Tyrkia, Irak, Iran, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Somalia og Chile. For ti år siden ble det gjort en liknende undersøkelse, og idag eier flere egen bolig, men fortsatt er innvandrerbefolkningens gjennomsnittlige inntekt markert lavere enn resten av befolkningens.

 

- Utviklingen går i riktig retning, men den går langsomt, og vi ser at noen grupper sliter mer enn andre, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.

 

Tar utdanning i Norge

 

To av ti innvandrere som kom til Norge etter fylte 18 år, oppgav at de ikke hadde fullført noen utdanning. En av fire tar utdanning i Norge, og utdanningsnivået er høyest blant iranere, chilenere, irakere og bosniere. Lavest utdanning har tyrkere og somaliere.

 

Det kan se ut som det er en tendens til at det blir bedre levekår jo lengre botid man har. Statsråd Hanssen ønsker å få nyankomne ut i arbeidslivet så fort som mulig.

 

- Arbeidslivet er den viktigste arenaen for inkludering i samfunnet også for innvandrere. Vi ser at de som ikke er i arbeid, lettere faller utenfor på andre områder også, sier han.

 

Opplever diskriminering

 

Kjedelig er det at nærmere halvparten av de spurte i undersøkelsen sier de har opplevd diskriminering på en eller annen måte, på grunn av innvandrerbakgrunnen.

 

- Dette er bekymringsfullt. Barne- og likestillingsdepartementet arbeider nå med en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering og denne undersøkelsen gir verdifulle innspill, sier statsråd Manuela Ramin-Osmundsen.

 

De gruppene som har lavest inntekt, er somaliere og irakere. Generelt er husholdningsinntekten etter skatt for innvandrere, betydelig lavere enn hos resten av befolkningen. Best inntekt blant innvandrerne, ligger hos personer med bakgrunn fra Bosnia-Hercegovina og Sri Lanka.

 

Over halvparten av innvandrerne og etterkommerne hjelper familien i opprinnelseslandet økonomisk.

 

[Les mer i pressemelding hos Barne- og likestillingsdepartementet]

[Les mer i artikkel hos SSB]

oks.com >books
x;> (7.2 2008)

Legg til kommentar

07. februar, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?