Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Forbud mot sosial dumping
Del artikkelen med venner og kolleger

1. mars 2008 skjerpes kravene ved offentlig innkjøp av tjenester og bygge- og anleggsarbeider for å unngå sosial dumping. Den nye forskriften skal sikre de enkelte arbeidstakere normale lønns- og arbeidsvilkår.
 
– Det offentlige har som oppdragsgiver et særskilt ansvar for å opptre seriøst og motvirke sosial dumping. Derfor stiller vi krav til arbeidsstandarder og forsvarlig arbeidsmiljø for de arbeidstakere som jobber på offentlige oppdrag, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.
 
Sosial dumping
Sosial dumping innebærer at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere.
Sosial dumping fører til en urettferdig konkurransesituasjon med urimelig press på opparbeidede rettigheter og svekket rekruttering til særlig utsatte yrker og bransjer. Dessuten kan seriøse bedrifter tape oppdrag og kunder til useriøse aktører.
(Kilde:
www.arbeidstilsynet.no)
Forskriften er et resultat av en økning i rapporterte tilfeller med sosial dumping. Blant annet har Arbeidstilsynet avdekket flere grove brudd på arbeidsmiljølov og lønns- og arbeidsvilkår. Spesielt er det i byggebransjen det syndes, men også i rengjøringsbransjen og hotell- og restaurasjonsbransjen er det avdekket tilfeller av sosial dumping.
 
13 kroner timen
 
Arbeidstilsynet gjennomførte i fjor mer enn 500 tilsyn blant norske virksomheter i byggebransjen. Blant de spurte oppga mellom ti og tjue prosent lønn under det som skal betales i henhold til tariffavtalen. Det er avdekket betaling helt ned i 13 kroner timen. Faglært arbeidstaker som utfører bygningsarbeid skal ha en lønn pr time på minst kr. 134,75, mens en ufaglært skal ha en lønn på minst kr. 120,50.
 
I tillegg fant Arbeidstilsynet eksempler på grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Selv om de fleste opplyser om 40 timers uke som normal arbeidstid, var det også flere som arbeidet mellom 50 og 70 timer i uken.
 
Attraktivt å jobbe i Norge
 

- Regjeringen ønsker at Norge skal være et attraktivt land for arbeidsinnvandrere å komme til. Vi ønsker at alle som jobber her sikres skikkelige lønns- og arbeidsvilkår. Med den nye forskriften tar vi enda et skritt i riktig retning, sier Heidi Grande Røys.
 
Forskriften trer i kraft allerede 1. mars 2008, og vil gjelde anskaffelser som utlyses etter denne dato. Oppdragsgivere må dermed ta inn informasjon om kravene i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget. De må også utvikle rutiner for effektiv kontroll og oppfølging.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?