Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Forskjellsbehandling
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidslivslovutvalget ble oppnevnt august 2001, og skal fremme et forslag som gjør arbeidslivet tilgjengelig for alle.  Ikke-diskriminering er viktig i et slikt arbeidsliv, og i sitt foreløpige forslag til lovendring av arbeidsmiljøloven har Arbeidslivslovutvalget foreslått å forsterke funksjonshemmedes rettigheter.  I tillegg vil man forby diskriminering mot alder.

Intensjonsavtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv (IA) har som mål å legge til rette for et arbeidsliv for alle.  For at dette skal få de beste muligheter til å lykkes, er det viktig at arbeidsmiljøloven samarbeider med IA.  Dette er også tatt høyde for i mandatet til Arbeidslivslovutvalget.  Den nye arbeidsmiljøloven skal:

·          best mulig ivareta både virksomhetenes, arbeidstakernes og samfunnets behov
·          bidra til et inkluderende arbeidsliv
·          gi et godt og forutsigbart regelverk ved omstillinger
·          modernisere/forenkle lovgivningen for arbeidslivet

Funksjonshemming

Tilrettelegging av arbeid for funksjonshemmede

For å sikre likebehandling skal arbeidsgiver så langt det er mulig og rimelig tilrettelegge arbeidet for funksjonshemmede. Arbeidsgiver plikter å iverksette tiltak slik at den funksjonshemmede kan få og beholde arbeid, utføre og ha framgang i arbeidet og ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling, med mindre tiltakene innebærer en uforbeholdsmessig stor byrde.

Forslag til nytt ledd i arbeidsmiljøloven, Arbeidslivslovutvalget

 

Arbeidsmiljøloven ble siste endret 1. juli 2001.  Den gang var det funksjonshemmede som ble inkludert.  (27.2 2003)


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?