Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Bedre oppfølging av sykemeldte
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen vil øke satsingen på ordningen ”Raskere tilbake” og bevilger mer penger over det reviderte nasjonalbudsjettet. NHO-direktør Sigrun Vågeng ønsker satsingen velkommen.
 
- Regjeringen vil gjøre ordningen ”Raskere tilbake” mer kjent og sikre en bedre oppfølging blant sykmeldende behandlere, arbeidsgivere og arbeidstakere, og foreslår å sette av 140,4 mill. kroner til målrettede tiltak i revidert nasjonalbudsjett i 2008, sier statsråd Bjarne Håkon Hanssen.
 
IA-avtalen
 
Satsingen er en videreføring av samarbeidet med organisasjonene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv (IA), og forslagene som legges frem er drøftet med partene i IA-avtalen.
Blant forslagene er:
·         Gjennomføring av utviklings- og opplæringstiltak, knyttet til Raskere tilbake og oppfølging av IA-avtalen – 24,5 mill. kroner. 
·         Styrke oppfølging/veiledning i forhold til virksomhetene gjennom Arbeidslivssentrene i Arbeids- og velferdsetaten – 20 mill. kroner.
·         Styrke oppfølging/veiledning i forhold til virksomhetene gjennom Arbeidstilsynet - 10 mill. kroner. 
·         Styrke de arbeidsmedisinske avdelingene i de regionale helseforetakene – 20 mill. kroner.
·         Mer arbeidsrettet rehabilitering for mennesker i ”gråsonen” mellom arbeid og helse for langtidssyke med psykiske lidelser, muskel- og skjelettlidelser og sammensatte lidelser.
 
NHO positive
 
I en pressemelding uttrykker NHO-direktør Sigrud Vågeng enighet med regjeringens satsing for å få sykmeldte tilbake i jobb og støtter tiltak for å få raskere overgang fra trygd til arbeid.
 
- Dette er en helt nødvendig oppfølging av arbeidslinjen. Skal vi lykkes i å redusere sykefraværet og få flere fra trygd til arbeid krever det enda raskere iverksetting av tiltak, sier Sigrun Vågeng, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.
 
- Forutsetningen for å oppnå resultater er at regelverk og bevilgninger følges opp i praksis. Spesielt må NAV følge opp sine forpliktelser til å avholde dialogmøter og tidligere iverksette yrkesrettet attføring slik IA-avtalen forutsetter. Dette er helt sentralt for å redusere langtidsfraværet, understreker hun.
 
a>
x;>online bookx;>online bookx;>online book (15.5 2008)

Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?