Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


1 av 2 i arbeid eller utdanning
Del artikkelen med venner og kolleger

Et nytt toårig kvalifiseringsprogram ble testet gjennom 25 prosjekter der innvandrere uten fast tilknytning til arbeid eller studier fikk en ny sjanse. Kvalifiseringen ble en suksess etter at nær halvparten av innvandrerne som deltok fikk jobb eller utdanning.
 
- Årsaken til at halvparten av deltagerne har lykkes er blant annet at deltagerne har fått kartlegging, motivasjon og opplæring tilpasset individuelle behov. Deltagerne har fått tett oppfølgning, forklarer direktør Osmund Kaldheim i IMDi.
 
Ny sjanse er forsøk med et toårig kvalifiseringsprogram for innvandrere som etter flere år i Norge ikke har fast tilknytning til arbeidsmarkedet, og som er sosialhjelpsmottakere. Tiltakene i Ny sjanse-programmene er rettet mot språkopplæring, arbeidspraksis og samfunnsorienterende opplæring. Programmet har blitt prøvd ut i til sammen 25 prosjekter. Tolv bydeler i Oslo og 13 kommuner deltar i forsøkene.
 
Klare mål gir gode resultater
 
- Målet om å komme i jobb er tydelig kommunisert. Tilbud om opplæring gjennom Ny sjanse har vist svært positive resultater for kvinner med innvandrerbakgrunn som har mottatt sosialhjelp lenge. Det er viktig fordi mødrene er sentrale rollemodeller for barna og bidrar til å motivere til skolegang og arbeid for neste generasjon, sier Kaldheim
 
Resultatene så langt er gode: Hele 136 personer gikk fra å være langtids sosialhjelpsavhengige over til en ordinær fulltidsjobb.
 
- Resultatet viser at de deltagende kommuner og bydeler har gjort et svært godt sosialt utviklingsarbeid. Erfaringene fra Ny sjanse-prosjektene overføres nå til det nye kvalifiseringsprogrammet som er et tilbud til alle uavhengig av etnisk bakgrunn, sier Kaldheim.
 
450 millioner
 
I rapporten har Econ Pöyry beregnet at den samfunnsøkonomiske gevinsten av Ny sjanse for perioden 2005–2007 kan være på hele 450 millioner kroner.
 
For personene selv og deres familier betyr Ny sjanse bedret økonomi, større uavhengighet, økt livskvalitet og bedrede levekår. Ny sjanse gir derved positive ringvirkninger for flere enn bare de 901 deltakerne.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?