Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Økt samarbeid senker fraværet
Del artikkelen med venner og kolleger

En undersøkelse gjort i Danmark viser at økt samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og lege ved sykefravær gir kortere fravær. Dermed ligger alt til rette for at den nye sykemeldingsblanketten i Norge skal gi resultater.
 
- Modtagere af sygedagpenge kan vende hurtigere tilbage til arbejdet, hvis sagsbehandler, virksomhed og speciallæge i arbejdsmedicin arbejder tættere sammen, heter det i pressemeldingen fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA, tidligere AMI).
 
Undersøkelsen er utført blant 321 langtidssykemeldte og mottakere av sykepenger ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital. Disse ble sammenlignet med en kontrollgruppe på 600 som også mottok sykepenger men som ikke var tilknyttet prosjektet.
 
Vurdering av arbeidsevne
 
I prosjektet skulle legen komme med forslag til tiltak som ville fremskynde eller gjøre det enklere for den sykemeldte å komme tilbake i arbeid. Disse forslagene kunne være:
-       Fysiske eller organisatoriske endringer på arbeidsplassen.
-       Omplassering til annet arbeid, og i så tilfellet hvilket.
-       Fysisk trening for den sykemeldte.
 
Kommunikasjon er nøkkelen
 
Legens anbefalinger skulle følges opp av en saksbehandler som også hadde kontakt med arbeidsplassen. Den tette dialogen gjorde at saksbehandleren fikk en bedre forståelse av den sykemeldtes situasjon og muligheter på arbeidsplassen.
 
Den økte forståelsen skapte også en bedre kommunikasjon mellom saksbehandler og den sykemeldte.

Den 1. september ble den nye sykemeldingsblanketten innført i Norge. Der legges det opp til økt kommunikasjon mellom sykemelder, arbeidsgiver og arbeidstaker, bl.a. med mulighet til å spesifisere hvilke tiltak som kan hindre en sykemelding for arbeidstakeren. Den danske undersøkelsen viser at økt kommunikasjon gir resultater.

5 uker kortere fravær
 
Da prosjektet ble avsluttet var sykefraværet i gjennomsnitt 4,6 uker kortere hos de 321 personene som var inkludert i prosjektet sammenlignet med dem utenfor. Dette gjaldt dog ikke for personer som var sykemeldt med psykiske problemer eller der det dreide seg om en kombinasjon av fysiske og psykiske problemer.
 
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?