Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeidsledige innvandrere halvvert
Del artikkelen med venner og kolleger

Innvandrerledightene er halvvert på de siste tre år, og IMDis Osmund Kaldheim håper flere innvandrere får jobb i helse- og skolesektoren.

Arbeidsledigheten blant innvandrere var på 4 % i 2. kvartal 2008 mot hele 9,7 tre år før, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Det utgjør mer enn en halvvering i antall ledige. Blant befolkningen forøvrig gikk ledigheten ned fra 3,3 til 1,5 %.
 
Afrika leder an
 
Samme kvartal var det 9 388 innvandrere registrert som arbeidsledige, noe som var 617 færre enn på samme tid året før. Da var ledigheten på 5 %. På den andre siden ser vi en viss økning i antall deltakere på arbeidsmarkedstiltak blant innvandrere på 644.
 
Innvandrere fra Afrika leder an nedgangen i statistikken. Siden 2.kvartal i fjor har de hatt en nedgang på 1,6 prosentpoeng, men er samtidig gruppen med høyest registrert arbeidsledighet (9,5%). Nederst på denne stigen finner vi de vestlige landene som ligger rundt landsgjennomsnittet på 1,5 % arbeidsledighet.
 
- Ta ressursene i bruk!
 
Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Osmund Kaldheim retter søkelys på befolkningsveksten i Bodø, Fauske og Saltdal hadde i 2007 og mener de kan takke innvandringen for det. Han talte under et seminar hvor målet var å diskutere hva som kan gjøres for å inkludere alle innvandrere i arbeidslivet.
 
Vanligvis ser vi at innvandrerne rekrutteres innenfor bygg og anlegg, men behovet gjør seg også gjeldende spesielt innenfor skole- og helsesektoren.
 
- Gjennomsnittalderen blant lærere er relativt høy, og det vil bli stort behov for å erstatte lærere som går av med pensjon. Særlig stort er behovet for realfagslærere. Også satsningen på full barnehagedekning vil kreve en betydelig økning i antall førskolelærere, og det trengs folk i omsorgsyrker generelt, påpekte Kaldheim ifølge IMDis nettsider.
 
- Det er viktig å få utnyttet arbeidskraftspotensialet som de nye innbyggerne representerer, sa Kaldheim.
 
Flest ledige kvinner
 
Kvartalsundersøkelsen viste også at andelen ledige blant innvandrermenn og -kvinner var på henholdsvis 3,9 og 4,2 %. I befolkningen ellers var andelen henholdsvis 1,3 og 1,1 %.
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?