Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Satser på arbeidsmarkedet
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringens budsjett legger opp til fortsatt høy arbeidsdeltakelse gjennom store investeringer i konjunkturutsatte bransjer. I følge finansminister Kristin Halvorsen er det den beste medisinen mot et turbulent finansmarked.
 
Finansminister Kristin Halvorsen vil bruke 92 milliarder oljekroner for å holde aktiviteten i norsk arbeidsliv høy også i året som kommer. Det er første gang hun utnytter handlingsregelen fullt ut.
 
- Vårt forslag til budsjett balanserer to hensyn: På den ene siden å sikre gevinstene vi har høstet i form av økt sysselsetting og lav arbeidsledighet. På den annen side å gi rom for lavere rente, sa hun da hun i formiddag holdt sin finanstale i Stortinget.
 
Totalt er statsbudsjettet på 821 milliarder kroner.
 
Viktige prioriteringer
 
Finansministeren understreker at regjeringen ønsker å satse på felleskapet fremfor skattelette. Dette skjer gjennom flere viktige prioriteringer som skal gi en kvalitetsheving av brede fellesskapsløsninger innen helse, omsorg, skole og barnehage. I tillegg skal forskjellene i levekår utjevnes, og innsatsen for samferdsel, miljø, utvikling og forskning får et betydelig løft.
 
- Forskjellene i samfunnet skal reduseres. Regjeringen foreslår derfor den største bevilgningsøkningen til fattigdomstiltak noensinne, og øker bevilgningen med 1,25 milliarder kroner i 2009. Helårseffekten av tiltakene vil utgjøre over 1,9 milliarder kroner. Forskjellene i levekår utjevnes blant annet gjennom å øke minstepensjoner, utvidet bostøtteordning og innsats for arbeidsledige, sier finansminister Kristin Halvorsen.
 
Godt tilpasset usikkerheten i arbeidsmarkedet
 
Ifølge arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen vil den gode situasjonen på det norske arbeidsmarkedet sikre at vi kan møte svakere økonomiske konjunkturer og stå i mot uroen i de internasjonale finansmarkedene.
 
- Regjeringen møter utviklingen med et budsjett tilpasset situasjonen i norsk økonomi og en aktiv arbeidsmarkedspolitikk. Norge er over konjunkturtoppen og det forventes en moderat svekkelse av arbeidsmarkedet i 2009. Budsjettet som er lagt fram er godt tilpasset denne utviklingen, sier statsråden.
 
Tall fra NAV viser en ledighet på under 2 prosent. Det er betydelig lavere enn i 2005 da regjeringen begynte sitt arbeid, og siden den gang er det skapt mer enn 200 000 arbeidsplasser.
 
- Den gode utviklingen på arbeidsmarkedet siden 2005 er oppnådd som følge av et samspill mellom gode konjunkturer, en vel tilpasset økonomisk politikk og en ambisiøs arbeids- og inkluderingspolitikk.  Samlet sett har dette bidratt til økt tilbud av arbeidskraft og bedre jobbmuligheter for alle grupper av arbeidssøkere i samfunnet. Prognosene tilsier ikke høy ledighet, sier statsråden. 
 
Regjeringen foreslår å bevilge midler tilsvarende om lag 68 000 tiltaksplasser i regi av Arbeids- og velferdsetaten i 2009. Tiltaksnivået vil bidra til at flere kan få eller beholde arbeid.  Forslaget innebærer blant annet styrket innsats overfor deltakere på kvalifiseringsprogram, og en utvidelse av forsøket med tidsubestemt lønnstilskudd.
 
Regjeringen foreslår en ny ungdomsgaranti som skal sikre tilbud om arbeidsmarkedstiltak for 20-24 åringer som har vært sammenhengende ledige i seks måneder eller mer.

[Les pressemelding fra FIN]
[Les pressemelding fra AID


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?