Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Positiv erfaring med nytt lønnstilskudd
Del artikkelen med venner og kolleger

Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) er et nytt virkemiddel for å gjøre arbeidslivet mer inkluderende. Lønnstilskuddet er nå landsdekkende, og AFI slår i en rapport fast at tilskuddet bidrar til å hindre eller forsinke avgangen til uførepensjon.
 
Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har vurdert effekten av tidsubestemt lønnstilskudd i de fem fylkene som hadde dette tilbudet i 2007: Akershus, Vestfold, Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Finnmark.
 
Tidsubestemt lønnstilskudd (TULT) går ut på å forebygge uførepensjonering og øke mulighetene for ordinært arbeid blant personer med varig og vesentlig nedsatt arbeidsevne.  Ordningen har som mål å hjelpe både de som står i fare for å ramle ut av arbeidslivet og de som har problemer med å komme inn i arbeidslivet.
 
- Det er et klart inntrykk at man i forsøket treffer den målgruppen som ordningen er beregnet på, og at TULT sannsynligvis kan bidra til å utsette eller hindre avgangen til uførepensjon, heter det i rapportens sammendrag.
 
Flere uklarheter
 
Rapporten peker også på flere uklarheter og utfordringer ved ordningen. Spesielt er det en utfordring at man innen NAV nøler med å ta i bruk ordningen. I tillegg viser det seg at ordningen er avhengig av en god oppfølging.
 
- Den menneskelige faktoren som personlig oppfølging, service, samtale og dialog er en vesentlig betingelse for at økonomiske virkemidler skal ha den tilsiktede og langsiktige effekten, understreker seniorforsker ved AFI Øystein Spjelkavik.
 
Ved siden av disse forholdene evalueres også implementeringsstrategi, finansieringsaspekter, NAV-praksis og karakter av ansettelsesforholdet i rapporten.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?