Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Tilretteleggingsgaranti gir resultater
Del artikkelen med venner og kolleger

NAV er fornøyd med resultatene fra de fem fylkene der tilretteleggingsgaranti for funksjonshemmede og personer med redusert arbeidsevne har vært tilgjengelig. Flere arbeidstakere og arbeidssøkere har kommet i jobb eller blitt stående i jobb.
 
- Tilretteleggingsgaranti er en ordning som skal gi arbeidstaker og arbeidsgiver trygghet for at personer med redusert funksjonsevne får nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging, sier Erik Oftedal, direktør for arbeid og aktivitet i NAV.
 
Tilretteleggingsgarantien ble innført som et forsøk i Hordaland, Akershus, Østfold, Troms og Sør-Trøndelag i 2007. Fra januar 2008 ble forsøket utvidet til å gjelde alle fylker.
 
Totalt har 230 arbeidssøkere eller arbeidstakere hatt en garanti i evalueringsperioden fra mai 2007 til august 2008. Tre av fem forsøksfylker oppgir at tilretteleggingsgarantien har bidratt til at personer kommer i arbeid, mens fire av fem fylker mener at det har hjulpet folk til å stå i jobb.
 
Positive erfaringer
 
En rapport gjort av Rambøll management viser at tilretteleggingsgarantien har ført til økt brukertilfredshet og brukermedvirkning.
 
- Det er bra at arbeidsgivere og arbeidstakere ved hjelp av tilretteleggingsgarantien er blitt mer aktivt involvert i egen sak. Aktiv medvirkning fra arbeidsgiver, arbeidstakere og arbeidssøkere, kombinert med oppfølging og fast kontaktperson i NAV bidrar til at mennesker som har redusert funksjonsevne får deltatt i arbeidslivet, sier Oftedal.
 
Rapporten slår fast at økt bevissthet om hjelpemidler er svært viktig i arbeidet med å inkludere flere mennesker med redusert funksjonsevne i arbeidslivet.
 
Hvem kan få tilretteleggingsgaranti?
  • Arbeidstakere som står i fare for å miste jobben
  • Arbeidssøkere som har problemer med å komme i jobb på grunn av funksjonsnedsettelse
  • Arbeidsgivere som har arbeidstakere som står i fare for å falle ut eller som ønsker å ansette personer med redusert funksjonsevne
  • Lønnstilskudd er det tiltaket som benyttes oftest, og er ofte ansett som nødvendig for å få arbeidsgivere til å ansette personer med redusert funksjonsevne
Hva inneholder garantien?
  • Garantien inneholder et løfte om fast kontaktperson i NAV, og som oftest en garanti om utredning av behov for tilrettelegging, rask innvilgelse av tiltak eller hjelpemidler og garanti om individuell oppfølging
  • Garantien kan gis i forhold til alle NAV sine støtteordninger, og gir klare tidsfrister for NAVs saksbehandling
  • Garantien kan gis til virksomheter, arbeidssøkere og personer som i dag er i jobb
  • Det tidligere garantibeviset, som ble innført i 2005, er slått sammen med tilretteleggingsgarantien og utgjør nå én ordning

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?