Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nye rammer for pensjonistene
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen følger opp sine forslag i statsbudsjettet og legger blant annet opp til enklere kombinasjon av jobb og pensjon. Samtidig utsettes iverksettelsen av den nye AFP-ordningen til 2011.
 
 - Eldre arbeidstakere utgjør en betydelig ressurs i arbeidslivet, og Regjeringen ønsker å stimulere denne gruppen til å stå lenger i arbeid, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 
Personer mellom 68 og 70 år får i dag avkortet pensjonen sin med 40 prosent av arbeidsinntekt over 2 G (140 500 kroner). Regjeringen legger i dag som varslet i statsbudsjettet for 2009 fram et lovforslag om å fjerne avkortingsreglene for 68-åringer fra 1. januar 2009.
 
Fra 1. januar 2008 ble inntektsprøvingen av alderspensjon til 67-åringer opphevet. Tilbakemeldinger til Arbeids- og velferdsetaten viser at andelen som ønsker å kombinere arbeid og pensjon har økt som følge av denne endringen.
 
Utvider retten til hvilende pensjon for uførepensjonister
 
Rett til hvilende pensjon innebærer at uførepensjonister som begynner å jobbe kan få tilbake pensjonen, hvis det viser seg at de ikke klarer seg i arbeidslivet. En slik rett gjør at mottakere av uføreytelse ikke har noe å tape på å prøve seg i arbeid, selv om det skulle vise seg at arbeidsforsøket ikke er vellykket.
 
– Når regjeringen foreslår at tidsrommet hvor man har rett til hvilende pensjon kan forlenges med fem nye år, vil det medvirke til at uføre får mer tid til å etablere seg i arbeidslivet, forklarer Andersen.
 
Ny AFP-ordning utsettes
 
I et brev sendt til LO, NHO, Unio, YS, Akademikerne, Spekter, HSH, Finansnæringens Arbeidsgiverforening, forklarer statsminister Jens Stoltenberg hvorfor regjeringen nå velger å utsette iverksettelsen av AFP-ordningen med et år.
 
- Det er avgjørende at pensjoner utbetales til den enkelte med korrekt beløp og til rett tid, og det er derfor viktig at pensjonsleverandørene både i offentlig og privat sektor får tilstrekkelig tid til administrative forberedelser før de nye reglene trer i kraft, sier Stoltenberg.
 
Regjeringen er innstilt på å vurdere tilpasninger i regelverket for personer som har rett til dagens AFP, dvs. personer i årgangene 1944-1947, samt de i 1948-årgangen som tar ut AFP i 2010. Hensikten er å styrke disse personenes mulighet til å kombinere arbeid og pensjon.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?