Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Avventende sykemelding med god start
Del artikkelen med venner og kolleger

NAV er fornøyd med responsen på den nye ordningen med avventende sykemelding. I løpet av september ble 2 430 avventende sykemeldt.
 
- Vi har grunn til å være tilfreds med erfaringene fra den første måneden med avventende sykmelding, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
 
Tall fra NAV viser at 2,5 prosent av arbeidstakerne har blitt ”avventende sykmeldt” i september, istedenfor å bli sykmeldt på ordinær måte. Spesielt mener mange leger at arbeidstaktere med muskel og skjelettlidelser ville være tjent med å få arbeidsoppgavene bedre tilrettelagt fremfor å få en ordinær sykmelding.
 
- Etter hvert som muligheten blir bedre kjent hos arbeidsgivere, arbeidstakere og leger, vil omfanget øke. Dette er et viktig grep for å redusere sykefraværet i Norge, sier Saglie.
 
1 av 10
 
- Hver dag sykmeldes 4 000-5 000 arbeidstakere. Vi har stor tro på at muligheten for avventende sykmelding og bedre dialog mellom partene vil redusere sykefraværet. Det viser ikke minst erfaringene fra forsøksprosjektet i Sogn og Fjordane, sier Saglie.
 
Forsøksprosjektet tyder på at så mye som hvert tiende sykmeldingstilfelle kan egne seg for avventende sykmelding.  
 
Muligheten for avventende sykmelding trådte i kraft 1. september i år og åpner for at legen kan anbefale at arbeidet tilrettelegges bedre slik at ordinær sykmelding kan unngås. Avventende sykmelding legger opp til et tettere samarbeid og en bedre dialog mellom lege, arbeidsgiver og arbeidstaker.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?