Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Storberget lover politimillioner i 2009
Del artikkelen med venner og kolleger

 

Knut Storberget lovet under Politiets Fellesforbunds landsmøte ekstra millioner til etaten for å bedre lønnen og arbeidsvilkårene.
 
Justisministeren sa han kunne love 52 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet for 2009 til politietaten. Det gleder Norsk Tjenestemannslag seg over.
 
- Vi er glade for justisminister Knut Storbergets beskjed om at Politietaten vil få 52 millioner ekstra før jul, sier forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag Turid Lilleheie til FriFagbevegelse.no.
 
- I statsbudsjettet for 2009 har vi styrket bevilgningen for å kunne opprette flere sivile stillinger. Det er mange politidistrikter som har ansatt sivile for å frigjøre politiutdannede. Det ligger fortsatt et potensiale her, og det gjør vi gjerne mer ut av, sa Storberget til forsamlingen ifølge nettsiden.
 
Glad for flere sivile
 
Lilleheie er fornøyd med at pengene brukes til investeringer og flere stillinger i etaten.
 
- En fjerdedel av de ansatte i politiet er sivilt ansatte. De overtar stadig flere oppgaver som politiet tidligere utførte. Våre tillitsvalgte i Politietaten har foreslått enda flere overføringer av oppgaver fra politiutdannende til sivilt ansatte. Det vil frigjøre politiutdannede til operativ tjeneste, mener Norsk Tjenestemannslags forbundsleder.
 
Flere trenger subsidiering
 
Geir Bjørkeli i Fengsels- og friomsorgsforbundet melder seg inn i debatten og mener det må bevilges mer penger enn det Regjeringen har foreslått til utdanning av nye fengselsaspiranter. Han er bekymret for bemanningssituasjonen i kriminalomsorgen, og ser at det bør øremerkes penger til 50 nye aspiranter.
 
- Grunnen er stor bruk av overtid, mange tomme stillingshjemler, ansatte som slutter på grunn av lønnsforholdene, ny arbeidsmiljølov, samt mange ufaglærte, sier forbundslederen.
 
- Politiet har ikke enerett på underbemanning, systematiske brudd på arbeidsmiljøloven og dårlig lønn, mente lederne i de tre YS-tilsluttede forbundene Befalets Fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund og Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Forbundene mener de har en like vanskelig situasjon som politiet og krever samme oppmerksomhet.
 
Storberget talte også om seniorpolitikk i politietaten.
 
- Det er igangsatt en rekke seniorpolitiske tiltak i etaten. Politidirektoratet har utarbeidet en handlingsplan for å beholde flere seniorer i jobb, og tidligere i høst var det allerede 149 som utsatte pensjonen. Det er bra. Det er mye kompetanse i hodene og mye erfaring i kroppen til mange eldre politifolk. Det er tap for politiet, og et tap for samfunnet, om vi ikke klarer å beholde dem i jobb lenger, sa Knut Storberget i talen sin.
 
De omtalte 52 millioner kronene skal være en styrking i forhold til de 318,5 millioner kronene politiet alt har fått i år. Det betyr at politiet sammenlagt har fått 370,5 millioner kroner.
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?