Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ingen endring i holdninger til funksjonshemmede
Del artikkelen med venner og kolleger

De siste årenes forsøk på å endre folks holdninger til funksjonshemmede og skape et mer inkluderende arbeidsliv har gitt skuffende resultater konkluderer NOVA. Spesielt er det de unge som er minst tolerante.
 
Elin Borg har undersøkt folks holdninger til funksjonshemmede i perioden 1999 – 2005
- Analysene viser at holdningene har holdt seg relativt stabile, og at det er de unge som er minst tolerante. Dette er ikke særlig oppløftende i en tid med økt politisk satsing på å bedre situasjonen for funksjonshemmede, skriver Borg.
 
Undersøkelsene er gjennomført av Norsk Monitor, og de spurte skulle si seg enig eller uenig i følgende påstander:
  1. Fysisk funksjonshemmede kvinner (for eksempel rullestolbrukere) er like godt egnet til å fylle morsrollen som andre kvinner
  2. Funksjonshemmede som vil drive idrett, bør tilpasse seg den vanlige idretten
  3. Idretten må finne seg i å endre sine tilbud slik at de også passer for funksjonshemmede
Dårlige resultater
 
Utviklingen fra 1999 har ikke gitt bedre holdninger, og selv om endringene er små har folk heller blitt mer negativ innstilt til funksjonshemmede. Selv om det har vært et politisk satsningsområde har resultatene uteblitt.
 
- Hvis det er slik at holdninger til funksjonshemmede er med på å opprettholde forskjellene mellom funksjonshemmede og befolkningen forøvrig, kan det altså tyde på at utviklingen ikke går riktig vei i forhold til de overordnede politiske målene om full deltagelse og likestilling for alle.
 
Unge minst tolerante
 
Det er spesielt unge mennesker som er lite tolerante overfor funksjonshemmede. Samtidig viste undersøkelsen at tilfredshet med egen tilværelse og holdninger til utlendinger hadde betydning for folks holdninger til funksjonshemmede.
 
Kvinner er mer tolerante enn menn, og kvinner kan også sies å være mer rettet mot en sosial forståelse av funksjonshemning enn det menn er
 

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?