Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Er vellykkede IA-bedrifter gode forbilder?
Del artikkelen med venner og kolleger

STAMI har undersøkt om det er finnes felles faktorer som fører til vellykkede IA-bedrifter.  Deres konklusjon er at de gode IA-bedriftene ikke er bedre rollemodeller enn andre bedrifter.
 
Undersøkelsen tar utgangspunkt i 86 IA-bedrifter i perioden 2004 – 2007. Bedriftene var plukket fra Idébanken Inkluderende Arbeidsliv for å bruke IA-bedrifter som hadde lykkes i sitt arbeid.
 
Liten effekt
 
Statistikk for 2000 – 2004 viser at sykefraværet blant bedriftene var noe høyere enn forventet, 8,2 % mot forventet 6,3 %. Også på delmålene om bruk av uføretrygd og bruk av AFP var det mindre avvik fra normalen. Allikevel mente nær 90 % at de hadde lykkes i sitt IA-arbeid.
 
Ingen fellesnevnere
 
Lavt sy­ke­fra­vær var for­bun­det med type virk­som­het, lav turn­over av an­sat­te, myn­dig­gjø­ring av an­sat­te og godt sam­ar­beid med be­drifts­hel­se­tje­nes­ten.
 
Men STAMI fant ingen sikker forbindelse mellom sykefravær og involvering av ledere og tillitsvalgte i IA, målsetninger og virkemidler i IA-arbeidet, kunnskap om IA, bedriftens økonomiske situasjon og omorganiseringer i bedriften.
 
I rapporten konkluderer STAMI at de undersøkte virksomhetenes resultater på IA-området ikke var noe bedre enn andre virksomheter. Deres verdi som rollemodeller er derfor begrenset.
 

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?