Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere innvandrere i jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Statistisk Sentralbyrå (SSB) melder om flere innvandrere i jobb. Oppgangstidene fra 2005 har ført til at sysselsettingsgraden har steget.
 
I Norge er det i dag 381 000 innvandrere og 79 000 norskfødte med innvandrerforeldre. Til sammen utgjør disse to gruppene 10 prosent av Norges befolkning. I rapporten ”Innvandring og innvandrere 2008” har statistikere og forskere i SSB samlet statistikk som kan fortelle om hvordan det går med innvandrerne og deres barn. Rapporten tar blant annet for seg utdanning, arbeidsliv, inntekt, valgdeltakelse og levekår, samt befolkningens holdning til innvandrere.
 
Flere i jobb i oppgangstider
 
Gode økonomiske tider har økt sysselsettingsandelen blant innvandrere. Fra slutten av 2005 til slutten av 2007 økte sysselsettingsprosenten fra 57 til i overkant av 63 prosent. Det går imidlertid et sterkt skille mellom innvandrere fra Norden, Vest-Europa og EU-landene i øst på den ene siden og innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika på den andre siden. Familiegjenforente og innvandrere med flyktningbakgrunn er i mindre grad sysselsatte enn arbeidsinnvandrerne, innvandrere med lang botid i større grad sysselsatt enn dem med kort botid, og innvandrermenn er i større grad sysselsatt enn innvandrerkvinner.
 
Nær 8 prosent av velgerne
 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde nær 8 prosent av de stemmeberettigede ved lokalvalget i 2007. Tre av fire innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre stemte på Ap, Sv eller Rv. 1026 innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre sto på partienes valglister, og 14 prosent av disse ble valgt inn i til sammen 79 kommunestyrer.
 
Nesten alle går på videregående
 
Ni av ti av alle 16-18 åringer i landet gikk på videregående skole i 2007. Blant innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre har andelen økt de siste årene og er nå på henholdsvis 68 og 89 prosent. Fullføringsgraden er lavere for innvandrere enn for hele elevgruppa, men prosentandelen som avbryter er betydelig lavere for norskfødte med innvandrerforeldre enn blant innvandrere.
 
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har også funnet veien til universiteter og høgskoler. Høsten 2007 var 18 prosent av innvandrerne i aldersgruppen 19-24 år og 35 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre i gang med høyere utdanning. Tilsvarende tall for samme aldersgruppe i hele befolkningen var 30 prosent.
Kilde: SSB
 

Legg til kommentar

21. juli, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?