Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeid som årsak til muskel- og skjelettlidelser
Del artikkelen med venner og kolleger

Muskel- og skjelettlidelser er den hyppigste årsaken til fravær og uføretrygd og STAMI har undersøkt mulige årsaksforhold i arbeidslivet. I februar 2009 arrangerer de seminar sammen med Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet der en ny rapport vil bli publisert.
 
STAMI har gjennomført en systematisk gjennomgang av internasjonal forskning om arbeidsforhold som øker risiko for å utvikle muskelskjelettlidelser.

Både fysiske, psykologiske, organisatoriske og sosiale faktorer er blitt vurdert. Videre har instituttet innhentet kunnskap om effekt av ulike typer tiltak for å forebygge muskelskjelettlidelser. Utredningen vil bli presentert på seminaret.
 
Kompetanseheving
 
Arbeidet skal bidra til en kompetanseheving både i Arbeidstilsynet og i Petroleumstilsynet om hvordan de ulike faktorer påvirker hverandre og dermed utgjør en risiko for muskelskjelettlidelser. Videre er det tenkt at forskningsresultatene fra prosjektet skal brukes til å forbedre etatenes tilsyn og rådgiving.
 
Etatene ønsker at arbeidet også skal øke kompetansen i virksomhetene. Med økt kunnskap vil man prioritere arbeidet med å forebygge muskelskjelettlidelser og til å bruke ressurser på tiltak som kan bidra til forbedring.
 
Dessuten kan rapporten bidra til at myndighetenes strategi for rammesetting og tilsyn forankres i dokumenterte og relevante risikoforhold for muskel- skjelettlidelser.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) og STAMI har finansiert prosjektet. Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet har definert kunnskapsbehov.
 

Legg til kommentar

07. februar, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?