Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Stabilt sykefravær
Del artikkelen med venner og kolleger

Statistikk for NHO sine medlemsbedrifter viser at sykefraværet har holdt seg stabilt siden høsten 2006. NHO-direktør Sigrun Vågeng er fornøyd med innsatsen som gjøres i bedriftene.

-Bedriftene gjør et godt og systematisk arbeid for å redusere fraværet, sier NHO-direktør Sigrun Vågeng. 

Sykefraværet i NHO-bedriftene var i 3. kvartal 2008 på 6,8 prosent. Det egenmeldte utgjør 0,8 prosent, mens det legemeldte utgjør 5,9 prosent.  

Resultat av IA-avtalen 

Spesielt sterkt mener Vågeng det er at sykefraværet har vært stabilt i en tid da arbeidsmarkedet har vært stramt og arbeidsledigheten lav. I tilsvarende oppgangstider har erfaringen vært at fraværet stiger.  

-Dette er et gledelig resultat av IA-avtalen, sier Vågeng.

Allikevel er det langt frem til målet om å redusere sykefraværet med 20 prosent sammenlignet med 1. kvartal 2001. For NHO-bedrifter totalt var det en nedgang på 7,7 prosent i sykefraværet fra 2. kvartal 2001 til 2. kvartal 2008. 

I og med at bedrifter som deltar i IA -avtalen relativt sett har flere egenmeldte sykefraværsdager og færre legemeldte sykefraværsdager siden 2001, viste legemeldt fravær en gjennomsnittlig nedgang på 11 prosent. For industrien er tilsvarende tall henholdsvis 10,7 prosent og 13,8 prosent.

Ny sykemeldingsblankett 

NHO minner om at den nye sykmeldingsblanketten gir bedre muligheter for et lavere sykefravær i tiden som kommer. Med mulighet for bedre dialog mellom lege, arbeidsgiver og ansatt vil det være enklere å legge til rette for den enkelte. Dermed bør man i tiden fremover se at sykefraværet reduseres ytterligere til et nivå som kan være lavere og stabilt over tid. 

- Dersom vi oppnår dette vil intensjonen med et mer inkluderende arbeidsliv langt på vei være oppfylt, sier Vågeng.  

[Les pressemelding fra NHO]


Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?