Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ønsker sesjonsplikt for jenter
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen ønsker å få flere jenter inn i Forsvaret, og satte i dag fram et forslag til lov som legger til rette for sesjonsplikt for jenter. 

Regjeringen ønsker også en todeling av sesjonsordningen i Forsvaret. Dette gjør de for å øke andelen jenter i Forsvaret og for å forbedre dagens sesjons- og rekrutteringsverktøy.
 
I en pressemelding ved Forsvarsdepartementet uttaler forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen seg:
 
- Ved å innføre sesjonsplikt for kvinner når vi hele ungdomskullet med informasjon om Forsvaret. Dette håper jeg vil øke andelen kvinner i Forsvaret, sier ministeren.
 
Jentene blir pliktige
 
Utskrivningsplikten etter vernepliktsloven må gjøres nøytral i forhold til kjønn hvis innføringen av sesjonsplikt for jenter skal fungere. Utskrivningsplikten nå, fører med seg at personen gjør seg pliktig i å la seg innrullere i Vernepliktsverkets hovedrulle og til å la seg klassifisere for å fastsette tjenestedyktighet for tjeneste i Forsvaret.
 
Deler sesjonen i to
 
Samtidig vil Regjeringen også ha en bedre sesjonsopplevelse for de sesjonspliktige. De ønsker en todeling, hvor Del I består av at utskrivningspliktige fyller ut en egenerklæring. Her vil det komme fram opplysninger om personens helse, forutsetninger og interesser. Denne delen vil også gjøres uten fysisk frammøte, altså forut for den ”vanlige” sesjonsdelen.
 
Den ”vanlige” sesjonsdelen, nå Del II, innebærer at et utvalg personer som anses som best kvalifiserte til tjenesete, møter til en kvalitativ sesjon på Forsvarets hjemmebane.
 
- På denne måten kan vi nå de kvinnene og mennene som er mest motivert for og skikket til tjeneste i Forsvaret, og bruke ressursene mer målrettet. Vi ønsker også å forbedre kvaliteten i selve sesjonsdagen, sier forsvarsministeren.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?