Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Økt pensjonsalder
Del artikkelen med venner og kolleger

I følge NAV har pensjonsalderen økt siden IA-avtalen ble igangsatt i 2001. Samtidig viser en midtveisrapport fra forsøket med redusert arbeidstid at mange velger senere pensjonering som følge av dette. 

- Det er gledelig at flere eldre står lenger i arbeid. Våre beregninger viser at forventet pensjoneringsalder for 50-åringer økte fra 63,5 år i 2001 til 64 år i 2008, sier Hilde Olsen, direktør i NAV til seniorpolitikk.no. 

Dermed er IA-avtalens 3. delmål oppnådd med en økning i pensjonsalderen fra 2001. Høykonjunktur, mangel på arbeidskraft, oppmerksomhet om pensjonsreformen og seniorpolitikk er blant argumentene for at denne utviklingen har funnet sted.  

I tillegg påpeker Olsen at flere 67- og 68-åringer velger å fortsette i arbeidet samtidig som de tar ut pensjon. Denne kombinasjonen fører heller ikke til noen avkortning i pensjonen. 

Redusert arbeidstid = senere pensjonering? 

Det rapporteres om positive erfaringer i midtveisrapporten fra forsøket med redusert arbeidstid for seniorer. Mindre stress på jobben og mer overskudd i hverdagen og bedre fritid er resultatet for mange av dem som har fått redusert arbeidstiden. 

Mange utsetter dessuten pensjoneringstidspunktet, men man kan ikke slå fast om dette er som følge av den reduserte arbeidstiden før man har avsluttet prosjektet. 

Econ Põyry har gjennomført analysen på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Forsøket med redusert arbeidstid med full lønnskompenasjon omfatter fire statlige etater og gjelder personer som var 62 år eller eldre i 2007. 

[Les mer i artikkel hos seniorpolitikk.no]
[Les pressemelding og rapport hos FAD]


Legg til kommentar

05. desember, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?