Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Færre røyker i Norge
Del artikkelen med venner og kolleger

Salget av tobakk har gått kraftig ned i løpet av de to første månedene i år.  Sammenlignet med samme periode i fjor selger man i dag 7 prosent mindre tobakk.  Antirøykekampanjen ser ut til å ha innvirkning på folks røykevaner, og nå er også den første globale traktaten mot tobakk blitt undertegnet.

Ifølge Fædrelandsvennen tilsvarer 7 prosent nedgang omtrent 2,2 millioner tjuepakninger med sigaretter, eller 150 millioner kroner.  Nedgangen som man ser i år er en fortsettelse av tidligere nedgang, men den har aldri vært så dramatisk.

Undersøkelser gjort for den norske kreftforeningen viser også at barn blir mindre utsatt for passiv røyking i hjemmet enn tidligere.  Sammenlignet med 1995 er antall hjem hvor barn utsettes for passiv røyking halvert.

Strammere rammer
Salg av tobakk til midreårige har alltid vært ett problem for helsepolitikken.  Regjeringens forslag for en bevillingsordning på lik linje med en alkoholbevilgning, har som mål å gi de som bryter dagens forbud mot salg til ungdom under 18 år, større følger.  Ved gjentatte brudd ønsker man å fjerne bevilgningen.

Samtidig arbeides det med flere områder av dagens tobakkspolitikk.  Stortinget behandler i dag et lovforslag om forbud mot røyking på utesteder.  Spesielt er hensynet til de ansatte på et utested som blir utsatt for passiv røyking over lang tid, en viktig faktor i beslutningsprosessen.  Undersøkelser viser at risikoen for kreft og andre tobakksrelaterte sykdommer er betydelig høyere for ansatte på utesteder enn i andre yrker. 
Sannsynligheten for å få et forbud på lik linje med forbudet man innfører i New York denne uken er stor.  Forbudet har blitt mottatt med sterke reaksjoner der, og debatten her i landet tyder også på at ett forbud vil få en blandet mottakelse.

Internasjonal traktat
171 medlemsland av Verdens Helseorganisasjon (WHO), ble enige om en felles traktat mot tobakk.  Traktaten skal kontrollere tobakkstilgjengeligheten og forbruket i hvert enkelt land. 
-            Konvensjonen vi har kommet til enighet om er en milepæl i global helsepolitikks historie.  Tobakk dreper i alle verdens land, og sannsynligvis kjenner vi alle noen som har dødd som resultat av tobakken.  Som følge av tiltak som vi vil sette i gang med bakgrunn i den samlede forpliktelsen, vil milllioner av liv bli reddet.  Traktaten er basert på viljen og inspirasjonen til mange som har arbeidet godt med å komme fram til en effektiv og sterk konvensjon, sier generaldirektør i WHO Gro Harlem Brundtland.

Kampen mot tobakk har alltid vært en viktig sak for Brundtland, og denne konvesjonen var viktig for henne å få på plass før hun går av som generaldirektør i juli i år.

De viktigste punktene i konvensjonen er allerede en integrert del av norsk tobakkspolitikk.  Høye avgifter på tobakk, for å gjøre tobakksprodukter mindre tilgjengelig og bruk av advarsler på produktene er blant de konkrete tiltakene i konvensjonen.  Forbud mot reklame for tobakksprodukter, passiv røyking og forebyggende arbeid er andre viktige deler av konvensjonen.

  

[Les mer hos WHO]

x;

Røyk

23. mars, 2006

jente 12 år

Hvor mange røyker i norge kan du svare meg ?

Færre røyker i Norge

23. mars, 2006

Roy Endré Dahl

Hei! I følge Statistisk Sentralbyrå røyker ca 1 av 4 personer i alderen 16-74 i 2005. Du kan lese mer om dette i linken under: http://www.ssb.no/emner/03/01/royk/

Legg til kommentar

24. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?