Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Ikke flere funksjonshemmede i arbeid
Del artikkelen med venner og kolleger

Siden 2. kvartal 2002 har andelen sysselsatte blant funksjonshemmede blitt redusert fra 46 til 45,3 prosent. Samtidig har arbeidsledigheten for denne gruppen økt fra 14 til 16 prosent. Tallene understreker at det fremdeles gjenstår arbeid for et mer inkluderende arbeidsliv.
 
Siden 2002 har Statistisk Sentralbyrå jevnlig gjennomført målinger om arbeidsledighet og sysselsetting blant funksjonshemmede. Funksjonshemming blir definert som fysisk eller psykiske helseproblem av mer varig karakter.
 
Flere på deltid
 
17 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år oppga å ha en funksjonshemming i 2008. Av disse var omtrent 45 prosent i arbeid, mens tallet for befolkningen totalt var 77 prosent i arbeid. Blant de funksjonshemmede var nesten halvparten sysselsatt på deltid, mens det for befolkningen totalt kun var en fjerdedel på deltid.
 
Mens 64 prosent av de funksjonshemmede totalt mottok stønader, gjaldt dette bare 40 prosent av de funksjonshemmede som var i arbeid. Av disse igjen var det 54 prosent som mottok uførepensjon.
 
Ønsker mer arbeid
 
Mange av de funksjonshemmede som ikke var i arbeid 2. kvartal 2008 ønsker seg et arbeid; hele 31 prosent eller vel 90 000. Av disse var det bare 16 000 som ble definert som arbeidsledige. Sammenlignet med 2007 har tallet på de som ønsker seg arbeid økt med om lag 10 prosent.
 
Funksjonshemming avgrenser ofte hva slag arbeid en kan ha. I følge statistikken gjaldt dete i 67 prosent av tilfellene i 2008. Dessuten oppga 58 prosent at funksjonshemmingen avgrenser hvor mye de kan arbeide, og 55 prosent av de tilsatte hadde fått arbeidssituasjonen tilpasset funksjonshemmingen.
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?