Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Mer til aktivisering og arbeidstrening
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen vil bekjempe fattigdom ved å gi frivillige organisasjoner mulighet til å utvikle tilbud om aktivisering og arbeidstrening. Arbeids- og velferdsdirektoratet utlyser nå en utvidet tilskuddsordning.
 
Tilskuddsordningen er styrket med 10 millioner kroner og utgjør til sammen 21,5 millioner kroner i 2009.
 
– Tiltakene inngår i regjeringens handlingsplan mot fattigdom, og skal gi folk som sliter i forhold til arbeidslivet et tilbud om aktivisering og arbeidstrening, slik at de får muligheter til å komme i arbeid. Vi ønsker et mangfold i tilbudet som også omfatter de som står aller lengst fra arbeidsmarkedet, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen.
 
Tiltak som treffer mange
 
Formålet med tiltaket vil for enkelte være rehabilitering, inkludering og økt livskvalitet. Andre vil kunne nyttiggjøre seg lavterskel tilbud om arbeidstrening med sikte på integrering i arbeidslivet.
 
Det vil i 2009 bli lagt vekt på å utvikle tiltakskjeder for å gi den enkelte deltaker et helhetlig opplegg. Det blir også lagt vekt på samarbeid mellom de frivillige organisasjonene og kommunen eller arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette skal sikre at gode tiltak kan videreføres også etter at prosjektperioden er over.
 
Overgangsordninger for eksisterende tilskudd
 
Det er etablert en overgangsordning for organisasjoner som har fått tilskudd innenfor ordningen så langt. Disse kan søke om tilskudd i inntil to nye år.
 
– Den utvidede tilskuddsordningen gir rom for utvikling av nye tiltak og prosjekter, for eksempel som en del av tilbudet om kvalifiseringsprogram for utsatte grupper, sier arbeids- og inkluderingsministeren.
 
Første gang det ble bevilget tilskudd til aktiviserings- og arbeidstreningstiltak i regi av frivillige organisasjoner var i statsbudsjettet for 2005. Tilskuddet ble fordelt til 17 ulike tiltak og organisasjoner. Tiltakene er evaluert av Fafo. Evalueringen viser at mange som ikke klarer å nyttiggjøre seg vanlige arbeidsmarkedstiltak har fått et tilbud gjennom disse tiltakene. Deltakerne får erfaringer med hvordan de kan fungere i arbeid og hvilke muligheter og begrensninger de har i forhold til arbeidslivet.
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter tilskuddsordningen. Fristen for å søke om tilskudd er 8. mai 2009.
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?