Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


AFI med fokus på seniorpolitikk
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) deltar for tiden i en rekke prosjekter angående seniorpolitikk i arbeidslivet. Her får du oversikten over hvilke tiltak som kan bli aktuelle for å sikre at seniorene kan stå lengre i arbeidslivet.
 
Seniorpolitikk i arbeidslivet - effektanalyse
Gjennom en undersøkelse i forskjellige virksomheter i statlig, kommunal og privat sektor som har utviklet og benyttet forskjellige seniorpolitiske tiltak, skal prosjektet hente inn kunnskap om effekten av de ulike tiltakene. I casene skal ledere, tillitsvalgte, målgruppen seniorer og seniorer som har gått av med pensjon i tiltaksperioden intervjues. Det kvalitative materialer vil suppleres med personal data, der disse foreligger. Undersøkelsen vil slik kunne belyse sammenhenger mellom virksomhetenes senior politikk og hva som faktisk påvirket den enkeltes valg av å gå av på tidlig­pensjonsordninger eller stå i arbeid lengst mulig.
 
Oppdragsgiver er Senter for seniorpolitikk.
 
Følgeevaluering av Sykehuset Telemark ( STHF)s seniorprosjekt 2007-2009.
Bedriften har som overordnet mål å bli en mer inkluderende og attraktiv arbeidsplass for eldre ansatte. Prosjektets resultatmål er 1) å få pensjonsalderen for de som går av med tidligpensjon til å øke med 6 måneder i forhold til basisårene 2005/2006, samt 2) at de eldre ansatte skal oppleve at arbeidsgiver har strukket seg langt for å legge til rette for en positiv arbeidssituasjon for ansatte over 62 år.
AFI skal evaluere det andre resultatmålet og bidra til innspill på prosjektgjennomføring. Foreløpige resultater har blitt presentert på flere konferanser i regi av Senter for seniorpolitikk eller Arbeidsgiverforeningen Spekter.
 
Oppraget utføres for Sykehuset Telemark, finansiert av KLP.
 
Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer – tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen.
Prosjektet har identifisert faktorer som er viktige for tidligavgang fra arbeidslivet for eldre kvinnelige arbeids takere (50+) og gjort erfaringer med tiltak og arbeidsformer for å hindre tidligavgang for disse kvinnene i to konkrete virksomheter innen hotellbransjen og helsevesenet.
 
Prosjektet ble utført på oppdrag fra FARVE – forsøksmidler i arbeid og velferd. Rapport foreligger første halvår 2009.
 
AFI bidrar på en rekke kurs og foredrag om seniorpolitikk, der vinklingen ligger på utfordringene på bedriftsnivå. Hva kan ledere og ansatte sammen gjøre for å legge til rette for å bedre forvalte seniorkompetansen og hindre tidligutstøtning? På oppdrag fra Senter for seniorpolitikk (SSP) har AFI utviklet et dagskurs rettet mot ledere og personalansvarlige, som kan tilbys for nettverk, organisasjoner eller større enkeltbedrifter som ønsker å ruste opp kompetanse på feltet.
 
 

Legg til kommentar

19. juni, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?