Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Nye aktivitets- og rapporteringsplikter
Del artikkelen med venner og kolleger

I tråd med arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv pålegges nå arbeidsgivere å rapportere om tiltak på arbeidsplassen for å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne, etnisitet og religion.
 
På samme måte som arbeidsgivere rapporter om aktiviteter for likestilling mellom kjønnene vil man fra 1. januar 2009 ha tilsvarende aktivitets- og rapporteringsplikter mht nedsatt funksjonsevne og etnisitet, religion, m.v.  
 
FFO er positive til denne utvidelsen og tror dette kan være et viktig tiltak for at flere funksjonshemmede kan komme inn i arbeidslivet.
 
Aktivitetsplikt
 
Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivetsorganisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 
- AKTIVT betyr å iverksette konkrete tiltak
- MÅLRETTET betyr å definere målet for arbeidet og hvem som er ansvarlig
- PLANMESSIG betyr å utarbeide og følge en bevisst strategi
 
Det stilles forskjellige krav til arbeidsplasser med mer eller mindre enn 50 ansatte, samt at det er egne krav for offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner.
 
I tillegg skal offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Universell utforming er utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig.
 
Rapporteringsplikt
 
Rapporteringen må gi en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt og eventuelt gjennomført. Videre må mål, tidsplan for gjennomføring og status angis. 
- Virksomhetene skal rapportere i årsmeldingen eller årsbudsjettet.
- Omfanget skal tilpasses virksomhetens størrelse og annen rapportering i årsrapporten. Det vil kunne stilles større krav til offentlige virksomheters redegjørelse.
- Rapporteringen bør brukes til å planlegge videre arbeid.
 

Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?