Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


10 ukers fedrekvote
Del artikkelen med venner og kolleger

Fra og med 1. juli 2009 utvides fedrekvoten fra 6 til 10 uker. Regjeringen ønsker at dette skal gi en bedre likestilling mellom mor og far.
 
- Vi øker fedrekvoten til ti uker, og fedrekvoten er med dette doblet i denne regjeringsperioden. Fedre ønsker å tilbringe mer tid sammen med barna det første året og ta større omsorgsansvar. Dette legger regjeringen nå til rette for, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.
 
Økt deling av foreldrepermisjon
 
Regjeringen foreslår at økningen i fedrekvoten med fire uker vil gjelde fra 1. juli 2009. To nye uker vil bli lagt til som en forlenging av den samlede stønadsperioden. To uker blir tatt fra stønadsperioden som i dag kan deles fritt mellom foreldrene.
 
- Lengre permisjonsuttak blant fedre vil medverke til mer likestilte foreldreskap. Mor og fars deling av foreldrepermisjonen legger et viktig grunnlag for deling av omsorgsoppgavene også etter at permisjonen er over, sier Huitfeldt.
 
De viktigste endringene er:
  • Den totale stønadsperioden forlenges med to uker. Ny stønadsperiode ved fødsel blir 46 uker ved 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ved 80 prosent dekningsgrad. Ved adopsjon blir ny stønadsperiode 43 uker ved 100 prosent dekningsgrad og 53 uker ved 80 prosent dekningsgrad.
  • Fedrekvoten utvides med fire uker til 10 uker. Dette gjøres ved å bruke to uker av den valgfrie perioden som er til fordeling mellom foreldrene og de to ukene som legges til den totale stønadsperioden.
  • Tilfeller der bare far har rett til foreldrepenger, utvides med åtte uker til 37 uker ved 100 prosent dekningsgrad og 47 uker ved 80 prosent dekningsgrad. Dette gjelder både ved fødsel og adopsjon.
  • Perioden som er til valgfri fordeling mellom foreldrene, forkortes med to uker. Ny valgfri stønadsperiode ved fødsel blir 27 uker ved 100 prosent dekningsgrad og 37 uker ved 80 prosent dekningsgrad. Ved adopsjon blir ny valgfri stønadsperiode 33 uker ved 100 prosent dekningsgrad og 43 uker ved 80 prosent dekningsgrad.
  • Når far skal ha foreldrepenger som ikke er fedrekvote, stilles det krav om at mor er i aktivitet. Det foreslås nå at far også kan ta ut foreldrepenger når mor deltar i introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere eller i kvalifiseringsprogram for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne.

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?