Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Opposisjonen: Kommentarer til revidert
Del artikkelen med venner og kolleger

Regjeringen møter kraftig kritikk fra opposisjonen på Stortinget for sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett.  Venstre kaller det grått og meningsløst, mens FrP mener revideringen er innholdsløs.

I Regjeringens reviderte nasjonalbudsjett bevilges det 9,5 milliarder i økte rammer til blant annet 5 000 nye tiltaksplasser, 4 200 nye studieplasser og en styrking av NAV.
 
Høyre: For lite til utdanning
 
Selv om Regjeringen nå bevilger mer penger til forskning og utdanning mener Høyres Ine Eriksen Søreide at endringene er for små. Med en økning på over 12 prosent i søknader til høyere utdannelse som følge av finanskrisen mener hun det må mer til for å gi alle et godt tilbud.
 
- Etter flere år med innstramminger og kutt for universiteter og høyskoler så var det på tide at det kom noe. Men det er langt fra nok, understreket hun i en kommentar til det reviderte nasjonalbudsjettet.
 
Høyre ønsker å øke basistilskuddene til universitetene og høyskolene med 500 millioner kroner. Det skal gi flere ansatte, forskere, studenter og bedre oppfølging på skolene.
 
FrP: Innholdsløs revidering
 
Finanspolitisk talsmann Ulf Leirstein i FrP mener grepene som gjøres av Regjeringen ikke vil ha noen effekt for landets fremtid. Han mener tiltakene burde vært større for å skape ny optimisme i finanskrisen.
 
- Regjeringen bruker ikke mulighetene som finanskrisen gir oss til å satse på fremtiden. Hverken i form av å legge mer til rette for vekst i små og mellomstore bedrifter eller skattelette til folk flest.
 
Venstre: Grått og meningsløst
 
Venstres leder Lars Sponheim gir Regjeringen ros for og ikke falle for fristelsen til å bruke mer av oljepengene. Samtidig mener han at prioriteringene er gale og savner en målrettet kurs for Regjeringens tiltak.
 
 - Vi etterlyser en kurs som satser mer på framtiden: På forskning, utdanning og stimulanser til mer klima- og miljøvennlig adferd. Ikke minst savner vi tiltak som er målrettet mot den del av norsk næringsliv som sliter, og som vi er helt avhengig av at lykkes i framtiden.
 
KrF: På stedet hvil
 
KrFs finanspolitisk talsperson Olav Syversen etterlyser mer til kampen mot fattigdom, momsfritak for frivillige og økt innsats mot ledigheten.
 
- KrF støtter styrkingen av Innovasjon Norge, men Regjeringen er fortsatt dessverre vaksinert mot å bruke målrettede skatte- og avgiftstiltak mot næringslivet for å dempe virkningen av finanskrisen. KrF vil særlig løfte fram arbeidsgiveravgiften for lærlinger for å skape flere arbeidsplasser for unge.
 

Legg til kommentar

20. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?