Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Er din BHT registrert?
Del artikkelen med venner og kolleger

Som følge av utvidelsen av erstatningsordningen for pasientskader skal helsepersonell i privat helsetjeneste registreres. Dette gjelder også din bedriftshelsetjeneste og fristen er 1. juni. 

Regjeringen vedtok i statsråd 31.10.08 en ny erstatningsordning for pasientskader i privat helsetjeneste. Ordningen gjelder fra 1. januar 2009. De fleste BHT kommer inn under dette.
 
Plikten for helsepersonell til å tegne privat forsikring etter helsepersonelloven faller bort. I stedet skal virksomhetene melde fra om sin virksomhet til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) og betale tilskudd til NPE. Prisen for BHT utgjør per i dag kr. 400/ årsverk i året.
 
Med helsepersonell menes de yrkesgruppene som har offentlig autorisasjon eller lisens i henhold til helsepersonelloven §§ 48,49 og 50.
 
Enklere for pasienten
 
Hensikten med utvidelsen av pasientskadeloven er å gjøre det enklere for pasienten å kreve erstatning overfor privat helsevirksomhet. For erstatningssøkeren er ordningen gratis.
 
Alle erstatningskrav mot private helsevirksomheter skal fremmes til NPE. Pasientskadenemnda er klageinstans.

Hvordan melder man inn helsepersonell i bedriftshelsetjeneste?

Alle typer helsepersonell som er sysselsatt i bedriftshelsetjeneste skal meldes inn under kategorien "Alt helsepersonell i bedriftshelsetjeneste". Alt helsepersonell skal registreres slik, uansett om de har oppgaver relatert til ansatte/pasienter i bedriften, eller om de helt eller delvis har andre oppgaver innen bedriftshelsetjenesten. 

Har en virksomhet underliggende enheter som har egne organisasjonsnummer, registreres bedriftshelsetjenesten for hver underliggende enhet med dennes organisasjonsnummer. Har en virksomhet underliggende enheter som ikke har egne organisasjonsnummer, skal alt helsepersonell i bedriftshelsetjeneste i enhetene registreres samlet på virksomheten. Dette gjøres sammen med eventuelt helsepersonell i bedriftshelsetjeneste som er sysselsatt i virksomhetsadministrasjonen.


Legg til kommentar

20. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?