Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Arbeid og inkludering
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har publisert en faktabrosjyre om sine fagområder som blant annet tar opp arbeidsledighet, velferd og pensjon.
 
Faktabrosjyren ”Fakta og tall om arbeid og inkludering” tar opp 6 fagområder som er sentrale for arbeids- og inkluderingsdepartementet. I tillegg til å inneholde presiseringer og definisjoner på utrykk gir brosjyren en god oppsummering av statistikk som finnes på området.
 
Arbeidsledighet 

I Norge er det to uavhengige målinger av arbeidsledighet som presenteres månedlig. NAV publiserer antallet registrerte arbeidsledige, mens Statistisk Sentralbyrå presenterer ledigheten i sin Arbeidskraftsundersøkelse der et representativt utvalg mellom 16 og 74 år er spurt. Begge målingene har vist at selv om arbeidsledigheten det siste året har steget til rundt 3 prosent har stigningen vært mindre sammenlignet med EU-land.

I tillegg deltar i underkant av 10 000 på arbeidsmarkedstiltak, mens ytterligere 14 700 personer er helt eller delvis permittert.  Sammenlignet med på samme tid i fjor er antallet permitterte mer enn seksdoblet.

I følge NAV er det 87 300 personer med nedsatt arbeidsevne. Dette er en økning med 6 600 personer de siste 12 månedene.

Andre områder

I tillegg til en presentasjon av arbeidsledigheten tar brosjyren opp velferd, pensjon, innvandring og samer. Velferd inneholder opplysninger om stønad, sosialhjelp, fattigdom og bostedsløse. I tillegg gis det en gjennomgang av status for NAV-reformen.

Pensjon inkluderer en oversikt over utvikling i grunnbeløpet, alderspensjon og avtalefestet pensjon (AFP). I tillegg ser man på status for pensjonsreformen.

Innvandring ser på arbeidsinnvandring, nettoinnvandring av utenlandske borgere og familieinnvandringstillatelser. I tillegg ser man på asylsøkere og flyktninger, samt innvilgelser og avslag. Det gis dessuten en oversikt over innvandringsbefolkningen i Norge.

Til slutt gis det en oversikt over samene i Norge med informasjon om den samiske befolkningen, språkbrukere og antallet registrert i Sametingets valgmanntall.

[Les pressemelding fra AID]


Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?