Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Flere innvandrere uten jobb
Del artikkelen med venner og kolleger

Arbeidsledigheten blant innvandrere har steget fra 4,0 til 6,8 prosent det siste året. Spesielt er det menn fra EU-landene i Øst-Europa som sliter. Samtidig stiger antall innvandrere som deltar på arbeidsmarkedstiltak.
 
Fra mai 2008 til mai 2009 steg ledigheten blant innvandrere fra 4,0 til 6,8 prosent. I samme periode steg ledigheten i befolkningen generelt fra 1,2 til 2,2 prosent.
 
I alt var 17 912 bosatte innvandrere registrert ledige i 2. kvartal 2009. Dette er 8 567 flere enn i 2. kvartal året før. Av denne tilveksten stod innvandrere fra EU-land i Øst-Europa for 3 269 ledige. Til tross for stor økning i denne gruppen, utgjorde de arbeidsledige fra EU-landene i øst likevel ikke mer enn 6 prosent av de i alt 68 343 registrerte ledige i 2. kvartal.
 
Menn mest berørt av ledighetsøkningen
 
Økningen i ledighet blant innvandrere er langt større for menn enn for kvinner – henholdsvis 3,9 mot 1,3 prosentpoeng. Dette resulterte i en ledighetsprosent på 7,7 prosent blant innvandrermenn og på 5,5 prosent blant kvinnene. I befolkningen ellers var de tilsvarende andelene henholdsvis 2,6 og 1,6 prosent. Også her var økningen klart størst blant menn. Dette henger sammen med at mannsdominerte næringsgrupper som bygge - og anleggsvirksomhet og en del industri i særlig grad er rammet av konjunkturnedgangen. Den sterke veksten i ledigheten blant innvandrere fra EØS-landene skyldes at disse har vært sterkt representert i den førstnevnte næringen.
 
Økning i deltakelsen på arbeidsmarkedstiltak
 
Antall innvandrere som deltok på ordinære arbeidsmarkedstiltak gikk opp fra 5 155 i 2. kvartal 2008 til 6 448 i 2. kvartal 2009, en økning på 25 prosent. Blant deltakerne utenom innvandrergruppen var det en økning på 3 576 personer eller 45,6 prosent. I alt var 17 872 personer registrert som deltakere på arbeidsmarkedstiltak i 2. kvartal i år.
 
Målt i prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var andelen deltakere på arbeidsmarkedstiltak i 2. kvartal i år på 1,6 prosent blant innvandrere og på 0,4 prosent i befolkningen for øvrig. Innvandrere fra Afrika hadde høyest deltakerandel, med 3,9 prosent. Nærmere 70 prosent av innvandrere på arbeidsmarkedstiltak hadde bakgrunn fra Asia eller Afrika.
 

Legg til kommentar

15. april, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?