Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Vellykket trainee-program
Del artikkelen med venner og kolleger

I perioden 2007-2009 ble 16 personer med redusert funksjonsevne rekruttert til et trainee-program i departementer og direktorater. Evalueringen av programmet viser at funksjonsnedsettelsen har mindre å si for arbeidsforholdet enn antatt.
 
Med enkle tilpasninger for å gjøre den fysiske arbeidsplassen mer tilgjengelig eller legge til rette i organisering av arbeidsoppgaver vil traineene kunne gi sentralforvaltningen verdifull kompetanse. Det viser en rapport utført av AFI som evaluerer prosjektet.
 
Programmet rekrutterte 16 traineer med høyere utdannelse som i ett år jobbet i hvert sitt departement. Trainee-programmet ble ledet av Statskonsult.
 
Som andre ansettelser
 
Departementene erfart at det å ansette kvalifiserte personer med funksjonsnedsettelser, for svært mange av departementene, ikke har vært så annerledes enn andre ansettelsesprosesser. Utfordringene som oppstår er ikke større enn at de lar seg løse – enten med fysisk tilrette legging, eller organisering av arbeid og oppgaver.
 
Et hovedmål med programmet var å vise at arbeidstakere med funksjonsnedsettelse krever mye arbeid og oppfølging. Erfaringene fra programmet viser at det ikke er tilfellet og rapporten går langt på vei i å avlive denne myten.
 
Regjeringen har som mål at 5 prosent av alle nyansettelser i statlig sektor skal gå til personer med nedsatt funksjonsevne. Programmet var en del av denne satsingen og viser at mulighetene til dette er gode.
 
Fornøyd med arbeidsforholdet
 
11 av de 16 traineene valgte å delta i evalueringen av programmet. Av disse svarer 7 at de er fornøyd eller veldig fornøyd med arbeidsforholdet, mens 2 er middels fornøyd og 2 er misfornøyd. Trainee-programmet er kun en fornøyd, mens 8 er middels fornøyd.
 
Allikevel oppleves trainee-samlingene som positive og mentorordningen har fungert svært bra for de fleste. Noe av årsaken til at mange kun er middels fornøyd med trainee-programmet kan tillegges uklarheten i bruken av trainee-uttrykket.
 
Evalueringen er utført på oppdrag fra Fornyings- og administrasjons departementet (FAD). Ingebjørg Skarpaas og Ingrid Rusnes har skrevet rapporten.
 

Legg til kommentar

22. mai, 2024
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?