Søk på absentia.no
In Absentia - det ultimate sykefraværssystemet
Logg på
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?

Annonsere
Om Absentia
Kontakt oss


Unge uføre ofte økonomiske problemer
Del artikkelen med venner og kolleger

Uføre som ble det før de fylte 26 år, har oftere problemer med å holde kontrollen med sin egen økonomi. Større uforutsette utgifter gir store vanskeligheter. 

Først og fremst kan dette skyldes at det er denne gruppen som har lavere inntekt og er mindre formuende enn resten av befolkningen.
 
Jan-Petter Sæther i Statistisk Sentralbyrå (SSB) har klargjort en rapport ved navn ”Unge uføres levekår” som tar for seg levekårsforhold for unge personer med varig sykdom eller nedsatt funksjonsevne.
 
Særher sammenlikner blant annet tall fra Levekårsundersøkelsen for funksjonshemmede, LKF 2007, med LKU 2007 - som altså er Levekårsundersøkelsen for hele den norske befolkning.
 
Vansker rundt uforutsette utgifter
 
I rapporten kommer det fram at hele 38 % av dem som ble ufør i ung alder, mener de ikke ville klart en plutselig utgift på 10 000 kroner. Blant befolkningen sett over ett mener 19 % de ville slitt med det samme.
 
Samtidig sier også 20 % av gruppen ufør i ung alder at de har hatt problemer med å overholde løpende husholdningsfrister. Det vil for eksempel si mat, transport og bolig.
 
Kun 7 % av hele det norske folk har samme problem.
 
Lav inntekt blant unge uføre
 
Personer som ble uføre i ung alder, har en streng økonomi å forholde seg til, de har eksempelvis en mye lavere inntekt enn gjennomsnittet. Gruppen med uførhetsgrad på 50 % eller mer hadde en gjennomsnittsinntekt på 230 000 kroner. Av dette er overføringer som pensjon, trygd og sosialhjelp nok til å utgjøre 182 000 kroner, eller i underkant av utrolige 80 % av de samlede inntektene.
 
De unge uføres inntekt består ikke av mer enn 66 % av gjennomsnittsinntekten i befolkningen, som var 350 000 kroner. I befolkningen ellers bestod til sammenligning kun 12 % av de samlede inntektene av overføringer.
 
Utdanning viktig element
 
”Dess høyere utdanning, dess høyere er andelen yrkesaktive
både for dem som ble uføre i ung alder og for gjennomsnittsbefolkningen.”, skriver Sæther i rapporten.
 
Jo høyere utdanningen er, jo mindre forskjell er det i yrkesaktiviteten. Det kommer ut fra rapporten at utdanning og yrkesaktivitet er viktige forutsetninger for inntektene. ”Kortere utdanning, lavere inntekter for dem som er yrkesaktive, og lavere yrkesdeltakelse er kjennetegn for dem som ble uføre i ung alder sammenlignet med referansegruppen – gjennomsnittsbefolkningen, her representert gjennom levekårsundersøkelsene.”, mener Sæther videre i sin konklusjon av rapporten.
 

Legg til kommentar

31. mars, 2023
Du må være logget inn (eller registrere deg) for å delta i diskusjonen.
Log In
 
 
Opprett bruker
Glemt passord?